lek. Sebastian Wiśniewski

Sebastian Wiśniewski

specjalista neurologii

Doktor Sebastian Wiśniewski ukończył studia na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy w 2007 roku. Następnie odbył staż podyplomowy w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy.

Od 2008 roku do chwili obecnej pracuje w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Leczenia Padaczek, z Pododdziałem Udarowym i Pracownią EEG Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie, aktualnie na stanowisku starszego asystenta.

W 2014 roku uzyskał tytuł specjalisty z zakresu neurologii. Od początku swej działalności zawodowej jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (PTN). W trakcie dotychczasowej pracy odbył liczne szkolenia i kursy pozwalające wykonywać badania z zakresu USG Doppler szyjnych i domózgowych, elektroneurografii (ENG, badania zaburzeń transmisji nerwowo-mięśniowej, tzw. próba miasteniczna), elektromiografii (EMG, badanie nadpobudliwości nerwowo-mięśniowej, tzw. próba tężyczkowa) i potencjałów wywołanych (wzrokowych – VEP, słuchowych – BEAP i somatosensorycznych – SSEP). Od 2016 roku jest członkiem sekcji EMG Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej (PTNK). Od 2016 roku do chwili obecnej pracuje ponadto w przyszpitalnej Pracowni EMG (którą współtworzył i której był pierwszym pracownikiem), co w znacznym stopniu poprawiło diagnostykę schorzeń z zakresu zaburzeń nerwowo-mięśniowych. Systematycznie podnosi kwalifikacje zawodowe i dopełnia obowiązku doskonalenia zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2016r. (DZ. U. 2016 poz. 1327). Aktywnie wspiera i uczestniczy w prowadzeniu szkoleń na temat profilaktyki chorób naczyniowych układu nerwowego, z największym naciskiem na profilaktykę udaru mózgu. Zajmuje się także diagnostyką i leczeniem schorzeń układu pozapiramidowego (w tym zespołów parkinsonowskich), zespołów otępiennych, demielinizacyjnych i bólów głowy.

 

Alergologia

Testy skórne punktowe są najbardziej użytecznym i rekomendowanym narzędziem diagnostycznym w alergologii). Testy mogą być wykonywane od wczesnego dzieciństwa (bez dolnego limitu wieku) do późnej starości. Na 7 dni przed wykonaniem testów należy odstawić leki przeciwhistaminowe.

Badanie poziomów alergenowo swoistych IgE w surowicy wykonujemy w celu znalezienia przyczyny alergii. Do wykonania badania wystarczy pobranie bardzo małej ilość krwi – 200 μl (0,2 ml), z żyły lub z palca. Badanie można wykonywać w każdym wieku, w tym u małych dzieci (również u niemowląt), u pacjentów zażywających leki przeciwhistaminowe oraz u kobiet ciężarnych.

Diagnostyka molekularna pozwala z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć sukces immunoterapii swoistej (odczulania). Umożliwia również identyfikację komponent alergenowych odpowiedzialnych za ciężkie reakcje alergiczne, za przetrwałe reakcje alergiczne oraz za reakcje krzyżowe z molekułami należącymi do tych samych rodzin, ale występujących w innych, nawet niespokrewnionych gatunkowo, pokarmach.

Naskórkowe testy płatkowe służą do diagnostyki alergicznego wyprysku kontaktowego. Wykonujemy testy płatkowe z 30 alergenami wchodzącymi w skład Polskiej Serii Podstawowej oraz z 11 metalami wchodzącymi w skład implantów. Testy płatkowe wykonuje się na skórze pleców, a ich odczytu dokonuje się po 48 i 72 godzinach.

W przypadku podejrzenia reakcji alergicznej na środki znieczulenia miejscowego wykonuje się testy punktowe, testy śródskórne ze wzrastającymi stężeniami leku oraz próbę prowokacyjną. Testy skórne mogą być wykonywane tylko z preparatami nie zawierającymi w swoim składzie adrenaliny.

Odczulanie (Immunoterapia swoista) jest jedyną przyczynową metodą leczenia alergii. Polega na podawaniu wrastających stopniowo dawek wyciągu alergenowego (np. z pyłków roślin, roztoczy kurzu domowego) uczulonemu pacjentowi w celu złagodzenia objawów wywołanych przez ekspozycję na dany alergen.

Nasi Specjaliści

Zbigniew Sankowski
dr n. med. Zbigniew Sankowski
alergologia
Maria Jolanta Stanosz-Sankowska
lek. med. Maria Jolanta Stanosz-Sankowska
neurologia, epileptologia
Małgorzata Kowalska
lek. med. Małgorzata Kowalska
reumatologia
lek. Paweł Jakubowski
neurochirurgia
Sebastian Wiśniewski
lek. med. Sebastian Wiśniewski
neurologia
Beata Wasilewska
lek. med. Beata Wasilewska
neurologia dziecięca
Lidia Krysztoforska
lek. med. Lidia Krysztoforska
dermatologia
Agata_Szoldra-Seiler
lek. med. Agata Szołdra-Seiler
laryngologia
Agata Markowska
Agata Markowska
neurologopeda, trener biofeedback’u oraz tDCS

Pracownia EEG

W Pracowni EEG Centrum Medycznego Alergosan wykonujemy badania EEG u dzieci i u dorosłych w czuwaniu i we śnie. Badania EEG są oceniane przez doświadczonych neurologów posiadających licencje elektroencefalografii i neurofizjologii klinicznej Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.

Neurologopedia

Diagnoza i terapia: afazji i dyzartrii (zaburzeń mowy po uszkodzeniach mózgu), rozwojowych zaburzeń mowy (alalii, ORM), zaburzeń komunikacji w chorobach neurodegeneracyjnych (chorobie Parkinsona, Alzheimera, SLA, SM), dysfagii (zaburzeń połykania).

Biofeedback

Terapia stosowana jest z powodzeniem przy zaburzeniach uwagi, koncentracji, nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD i ADD), problemach szkolnych (dysleksji, dysgrafii), tikach, przewlekłych bólach głowy, migrenach, zaburzeniach snu, stanach lękowych, tremie, depresji, napięciu wewnętrznym i obniżonej samoocenie.

tDSC

tDCS - technika mikropolaryzacji w komórce neuronalnej centralnego układu nerwowego jest stosowana w zaburzeniach nastroju i depresji, nerurorehabilitacji po udarach mózgu, fibromialgii, migrenach, zburzeniach koncentracji, pamięci, uwagi (ADHD i ADD), zaburzeniach pamięci, chorobach neurodegeneracyjnych (chorobie Parkinsona, chorobie Alzheimera), autyzmie i zespole Aspergera, szumach usznych.

Kontakt i rejestracja:

Centrum Medyczne Alergosan
ul. Jabłoniowa 24 B/C
75-679 Koszalin
Rejestracja 11:00 – 18:00
(pon.-piątek)
tel. 94 342 50 91

Dane rejestrowe:

Alergosan sp. z o.o.
ul. Warmińska 5
75-393 Koszalin
KRS: 0000619168
NIP: 6692528096
REGON: 364488212

Copyright © 2020 Alergosan Sp. z o.o. All rights reserved. RODO