lek. Sebastian Wiśniewski

Sebastian Wiśniewski

specjalista neurologii

Doktor Sebastian Wiśniewski ukończył studia na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy w 2007 roku. Następnie odbył staż podyplomowy w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy.

Od 2008 roku do chwili obecnej pracuje w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Leczenia Padaczek, z Pododdziałem Udarowym i Pracownią EEG Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie, aktualnie na stanowisku starszego asystenta.

W 2014 roku uzyskał tytuł specjalisty z zakresu neurologii. Od początku swej działalności zawodowej jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (PTN). W trakcie dotychczasowej pracy odbył liczne szkolenia i kursy pozwalające wykonywać badania z zakresu USG Doppler szyjnych i domózgowych, elektroneurografii (ENG, badania zaburzeń transmisji nerwowo-mięśniowej, tzw. próba miasteniczna), elektromiografii (EMG, badanie nadpobudliwości nerwowo-mięśniowej, tzw. próba tężyczkowa) i potencjałów wywołanych (wzrokowych – VEP, słuchowych – BEAP i somatosensorycznych – SSEP). Od 2016 roku jest członkiem sekcji EMG Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej (PTNK). Od 2016 roku do chwili obecnej pracuje ponadto w przyszpitalnej Pracowni EMG (którą współtworzył i której był pierwszym pracownikiem), co w znacznym stopniu poprawiło diagnostykę schorzeń z zakresu zaburzeń nerwowo-mięśniowych. Systematycznie podnosi kwalifikacje zawodowe i dopełnia obowiązku doskonalenia zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2016r. (DZ. U. 2016 poz. 1327). Aktywnie wspiera i uczestniczy w prowadzeniu szkoleń na temat profilaktyki chorób naczyniowych układu nerwowego, z największym naciskiem na profilaktykę udaru mózgu. Zajmuje się także diagnostyką i leczeniem schorzeń układu pozapiramidowego (w tym zespołów parkinsonowskich), zespołów otępiennych, demielinizacyjnych i bólów głowy.

 

Alergologia

Testy skórne punktowe są najbardziej użytecznym i rekomendowanym narzędziem diagnostycznym w alergologii). Testy mogą być wykonywane od wczesnego dzieciństwa (bez dolnego limitu wieku) do późnej starości. Na 7 dni przed wykonaniem testów należy odstawić leki przeciwhistaminowe.

Badanie poziomów alergenowo swoistych IgE w surowicy wykonujemy w celu znalezienia przyczyny alergii. Do wykonania badania wystarczy pobranie bardzo małej ilość krwi – 200 μl (0,2 ml), z żyły lub z palca. Badanie można wykonywać w każdym wieku, w tym u małych dzieci (również u niemowląt), u pacjentów zażywających leki przeciwhistaminowe oraz u kobiet ciężarnych.

Diagnostyka molekularna pozwala z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć sukces immunoterapii swoistej (odczulania). Umożliwia również identyfikację komponent alergenowych odpowiedzialnych za ciężkie reakcje alergiczne, za przetrwałe reakcje alergiczne oraz za reakcje krzyżowe z molekułami należącymi do tych samych rodzin, ale występujących w innych, nawet niespokrewnionych gatunkowo, pokarmach.

Naskórkowe testy płatkowe służą do diagnostyki alergicznego wyprysku kontaktowego. Wykonujemy testy płatkowe z 30 alergenami wchodzącymi w skład Polskiej Serii Podstawowej oraz z 11 metalami wchodzącymi w skład implantów. Testy płatkowe wykonuje się na skórze pleców, a ich odczytu dokonuje się po 48 i 72 godzinach.

W przypadku podejrzenia reakcji alergicznej na środki znieczulenia miejscowego wykonuje się testy punktowe, testy śródskórne ze wzrastającymi stężeniami leku oraz próbę prowokacyjną. Testy skórne mogą być wykonywane tylko z preparatami nie zawierającymi w swoim składzie adrenaliny.

Odczulanie (Immunoterapia swoista) jest jedyną przyczynową metodą leczenia alergii. Polega na podawaniu wrastających stopniowo dawek wyciągu alergenowego (np. z pyłków roślin, roztoczy kurzu domowego) uczulonemu pacjentowi w celu złagodzenia objawów wywołanych przez ekspozycję na dany alergen.

Nasi Specjaliści

Zbigniew Sankowski
dr n. med. Zbigniew Sankowski
alergologia
Maria Jolanta Stanosz-Sankowska
lek. med. Maria Jolanta Stanosz-Sankowska
neurologia, epileptologia
Małgorzata Kowalska
lek. med. Małgorzata Kowalska
reumatologia
Sławomir Janik
dr n. med. Sławomir Janik
neurochirurgia i neurotraumatologia
Sebastian Wiśniewski
lek. med. Sebastian Wiśniewski
neurologia
Beata Wasilewska
lek. med. Beata Wasilewska
neurologia dziecięca
Lidia Krysztoforska
lek. med. Lidia Krysztoforska
dermatologia
Agata_Szoldra-Seiler
lek. med. Agata Szołdra-Seiler
laryngologia
Agata Markowska
Agata Markowska
neurologopeda, trener biofeedback’u oraz tDCS

Pracownia EEG

W Pracowni EEG Centrum Medycznego Alergosan wykonujemy badania EEG u dzieci i u dorosłych w czuwaniu i we śnie. Badania EEG są oceniane przez doświadczonych neurologów posiadających licencje elektroencefalografii i neurofizjologii klinicznej Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.

Neurologopedia

Diagnoza i terapia: afazji i dyzartrii (zaburzeń mowy po uszkodzeniach mózgu), rozwojowych zaburzeń mowy (alalii, ORM), zaburzeń komunikacji w chorobach neurodegeneracyjnych (chorobie Parkinsona, Alzheimera, SLA, SM), dysfagii (zaburzeń połykania).

Biofeedback

Terapia stosowana jest z powodzeniem przy zaburzeniach uwagi, koncentracji, nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD i ADD), problemach szkolnych (dysleksji, dysgrafii), tikach, przewlekłych bólach głowy, migrenach, zaburzeniach snu, stanach lękowych, tremie, depresji, napięciu wewnętrznym i obniżonej samoocenie.

tDSC

tDCS - technika mikropolaryzacji w komórce neuronalnej centralnego układu nerwowego jest stosowana w zaburzeniach nastroju i depresji, nerurorehabilitacji po udarach mózgu, fibromialgii, migrenach, zburzeniach koncentracji, pamięci, uwagi (ADHD i ADD), zaburzeniach pamięci, chorobach neurodegeneracyjnych (chorobie Parkinsona, chorobie Alzheimera), autyzmie i zespole Aspergera, szumach usznych.

Kontakt i rejestracja:

Centrum Medyczne Alergosan
ul. Jabłoniowa 24 B/C
75-679 Koszalin
Rejestracja 11:00 – 18:00
(pon.-piątek)
tel. 94 342 50 91

Dane rejestrowe:

Alergosan sp. z o.o.
ul. Warmińska 5
75-393 Koszalin
KRS: 0000619168
NIP: 6692528096
REGON: 364488212

Copyright © 2020 Alergosan Sp. z o.o. All rights reserved. RODO