tDCS

Centrum Medyczne Alergosan
ul. Jabłoniowa 24 B/C, 75-679 Koszalin
www.alergosan.pl
Rejestracja (pon.-piątek), tel. 94 342 50 91

MIKROPOLARYZACJA(tDCS) ang. transkranial dierect current stimulation

Przezczaszkowa stymulacja stałoprądowa

 • neurologopeda, trener biofeedback’u oraz tDCS Agata Markowska

Metoda neuromodulacji polega na mikropolaryzacji w komórce neuronalnej OUN (depolaryzacji /repolaryzacji). Jest to nieinwazyjna, bezpieczna metoda terapeutyczna z powodzeniem stosowana w nerurorehabilitacji odkrywająca przed nami ogromne, nowe możliwości stymulacji mózgu. Metoda wykorzystuje zjawisko plastyczności mózgu.

Przezczaszkowej stymulacji prądem galwanicznym można poddawać korę ruchową, somatosensoryczną i wzrokową przedczołową wpływając na funkcje percepcyjne, poznawcze i ruchowe, przyspieszając i wspomagając procesy powstawania nowych połączeń neuronalnych, tym samym umożliwiając i przyspieszając efektywną rehabilitację.

Mikropolaryzacja ma zastosowanie w terapii:

 • zaburzeń nastroju,

 • depresji,

 • zaburzeń lękowych,

 • fibromialgii,

 • zaburzeń psychoemocjonalnych,

 • zaburzeń koncentracji i uwagi,

 • migreny,

 • autyzmu, zespołu Aspergera,

 • opóźnionego rozwoju mowy,

 • afazji motorycznej,

 • stanów poudarowych,

 • stanów po uszkodzeniach OUN,

 • padaczki lekoopornej,

 • choroby Alzheimera,

 • Choroby Parkinsona,

 • szumów usznych.

Przeciwwskazania:

 • rozrusznik serca,

 • ciała obce w organizmie (implanty, metalowe klipsy),

 • ostre zmiany skórne w okolicy zabiegowej,

 • ciąża.

Rozpoczęcie terapii mikropolaryzacji metodą tDCS powinna poprzedzić konsultacja neurologiczna.

Cykl terapeutyczny polega na kilku (do 10) sesji stymulujących z nie więcej niż 2 dniami przerwy. Mózg poddawany jest od kilku do maksymalnie 30 stymulacji prądem stałym. Podczas podpięcia zaleca się wykonywanie czynności przyjemnych dla pacjenta. Dodatkowa neurorehabilitacja powinna odbyć się w czasie do 2 godzin od stymulacji.

Zabiegi stymulujące korę mózgową w zakresie terapii zaburzeń mowy wpływają na poprawę rozumienia, rozwój mowy czynnej i fluencji słownej, usprawnianie procesów poznawczych: uwagi, pamięci roboczej, wspieranie umiejętności szkolnych i procesu uczenia się oraz usprawnienie zdolności podejmowania decyzji i planowania.

Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym polega na przyłożeniu do głowy dwóch elektrod (anody i katody) oraz podaniu prądu o wartości nieprzekraczającej zazwyczaj 1 mA.

Podczas stymulacji tDCS aktywowana jest zmiana zewnątrzkomórkowa gradientu napięcia. Różnica potencjałów na dwóch końcach neuronu powoduje przepływ przez membranę oraz wewnątrzkomórkową przestrzeń neuronu.

tDCS pozwala na kontrolowane wytwarzanie odwracalnej zmiany pobudliwości korowej zwanej ogniskiem wirtualnym. Zasięg tego ogniska odpowiada strumieniom ładunku elektrycznego powstającego między dwoma oddalonymi od siebie elektrodami.

Zmiany wzbudzeniowe ujawniają się już w trakcie prowadzenia polaryzacji (efekt śródstymulacyjny) i po zakończeniu (efekt następczy).

Stymulacja 10 minutowa skutkuje godzinna, a 30 minutowa nawet trzygodzinną zmianą postymulacyjną.

Efektu terapeutycznego należy spodziewać się od miesiąca do 3 miesięcy od zakończonej serii zabiegów stymulujących.

W celu uzyskania lepszych rezultatów zaleca się powtórzenie zabiegów stymulujących, jednak nie wcześniej niż 2-3 miesiącach.

Pod wpływem tDCS neurony wytwarzają silne połączenia neuronalne, przez co znacznie poprawia się funkcjonowanie całego mózgu. „

Alberto Priori – włoski neurofizjolog

 

W 2013 roku z 50 dzieci w wieku do lat 10, z brakiem mowy, które uczestniczyły w terapii prowadzonej przez Elenę Chuprikovą, 6 zaczęło mówić w trakcie pierwszego cyklu mikropolaryzacji, składającego się z 10 zabiegów.”

E. Chuprikova, O. Dąbrowska: „Mikropolaryzacja i delfinoterapia w terapii zaburzeń mowy i komunikacji”

Mikropolaryzacja synchronizuje działalność półkul mózgowych i wzmacnia mózgowe rytmy alfa. Procesy mózgowe integrują się, co wyciszająco wpływa na dzieci.”

dr Elena Chuprikova

W trakcie cyklu zabiegów u dzieci odnotowano regulację biorytmu, m.in. poprawienie jakości snu, łaknienia. Odnotowano również poprawę koordynacji ruchów ciała oraz płynniejszą komunikatywność.”

dr Elena Chuprikova

Stymulacja tDCS przynosi pozytywne rezultaty w leczeniu depresji.

F. Fregni, brazylijski lekarz i neurofizjolog z Uniwersytetu Harvarda

 

Lepsze wyniki w nauce i szybsza przyswajalność wiedzy. Metoda tDCS obniża pobudliwość korową i aktywuje regiony mózgu odpowiedzialne za koncentrację oraz myślenie analityczne.”

naukowcy z Uniwersytetu w Alabamie

Sprzęt: StarStim tDCS

Zdjęcie – Pracownia tDSC i biofeedback’u – Centrum Medyczne Alergosan

Bibliografia:

 • Joanna Budzisz, Remigiusz Szczepankowski, Piotr Kruk Przezczaszkowa stymulacja stałoprądowa tDCS w badaniach naukowych mózgu człowieka”.

 • Przezczaszkowa stymulacja stałoprądowa tDCS – transcranial cuurent
  stymulation”, w: Rehabilitacja w praktyce, 2018 nr 2.

 • Anna Przeklasa – Muszyńska, Magdalena Kocot- Kępska, Jan Dobrogowski:
  „Zastosowanie przezczaszkowej stymulacji stałym prądem”
  artykuł poglądowy Zakładu Badania Bólu Katedry Anestezjologii i Intensywnej
  Terapii UJ, Collegium Medicum, Kraków.

 • Andrzej Mirski Czy bezpośrednia przezczaszkowa stymulacja prądowa (tDCS) może zmniejszać ból” w: Psychologia w praktyce” nr 13 styczeń 2019.

linki:

https://www.biomed.org.pl/

http://www.fundacja21.org/terapie/mikropolaryzacja-mozgu-metoda-tdcs

 

Alergologia

Testy skórne punktowe są najbardziej użytecznym i rekomendowanym narzędziem diagnostycznym w alergologii). Testy mogą być wykonywane od wczesnego dzieciństwa (bez dolnego limitu wieku) do późnej starości. Na 7 dni przed wykonaniem testów należy odstawić leki przeciwhistaminowe.

Badanie poziomów alergenowo swoistych IgE w surowicy wykonujemy w celu znalezienia przyczyny alergii. Do wykonania badania wystarczy pobranie bardzo małej ilość krwi – 200 μl (0,2 ml), z żyły lub z palca. Badanie można wykonywać w każdym wieku, w tym u małych dzieci (również u niemowląt), u pacjentów zażywających leki przeciwhistaminowe oraz u kobiet ciężarnych.

Diagnostyka molekularna pozwala z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć sukces immunoterapii swoistej (odczulania). Umożliwia również identyfikację komponent alergenowych odpowiedzialnych za ciężkie reakcje alergiczne, za przetrwałe reakcje alergiczne oraz za reakcje krzyżowe z molekułami należącymi do tych samych rodzin, ale występujących w innych, nawet niespokrewnionych gatunkowo, pokarmach.

Naskórkowe testy płatkowe służą do diagnostyki alergicznego wyprysku kontaktowego. Wykonujemy testy płatkowe z 30 alergenami wchodzącymi w skład Polskiej Serii Podstawowej oraz z 11 metalami wchodzącymi w skład implantów. Testy płatkowe wykonuje się na skórze pleców, a ich odczytu dokonuje się po 48 i 72 godzinach.

W przypadku podejrzenia reakcji alergicznej na środki znieczulenia miejscowego wykonuje się testy punktowe, testy śródskórne ze wzrastającymi stężeniami leku oraz próbę prowokacyjną. Testy skórne mogą być wykonywane tylko z preparatami nie zawierającymi w swoim składzie adrenaliny.

Odczulanie (Immunoterapia swoista) jest jedyną przyczynową metodą leczenia alergii. Polega na podawaniu wrastających stopniowo dawek wyciągu alergenowego (np. z pyłków roślin, roztoczy kurzu domowego) uczulonemu pacjentowi w celu złagodzenia objawów wywołanych przez ekspozycję na dany alergen.

Nasi Specjaliści

Zbigniew Sankowski
dr n. med. Zbigniew Sankowski
alergologia
Maria Jolanta Stanosz-Sankowska
lek. med. Maria Jolanta Stanosz-Sankowska
neurologia, epileptologia
Małgorzata Kowalska
lek. med. Małgorzata Kowalska
reumatologia
lek. Paweł Jakubowski
neurochirurgia
Sebastian Wiśniewski
lek. med. Sebastian Wiśniewski
neurologia
Beata Wasilewska
lek. med. Beata Wasilewska
neurologia dziecięca
Lidia Krysztoforska
lek. med. Lidia Krysztoforska
dermatologia
Agata_Szoldra-Seiler
lek. med. Agata Szołdra-Seiler
laryngologia
Agata Markowska
Agata Markowska
neurologopeda, trener biofeedback’u oraz tDCS

Pracownia EEG

W Pracowni EEG Centrum Medycznego Alergosan wykonujemy badania EEG u dzieci i u dorosłych w czuwaniu i we śnie. Badania EEG są oceniane przez doświadczonych neurologów posiadających licencje elektroencefalografii i neurofizjologii klinicznej Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.

Neurologopedia

Diagnoza i terapia: afazji i dyzartrii (zaburzeń mowy po uszkodzeniach mózgu), rozwojowych zaburzeń mowy (alalii, ORM), zaburzeń komunikacji w chorobach neurodegeneracyjnych (chorobie Parkinsona, Alzheimera, SLA, SM), dysfagii (zaburzeń połykania).

Biofeedback

Terapia stosowana jest z powodzeniem przy zaburzeniach uwagi, koncentracji, nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD i ADD), problemach szkolnych (dysleksji, dysgrafii), tikach, przewlekłych bólach głowy, migrenach, zaburzeniach snu, stanach lękowych, tremie, depresji, napięciu wewnętrznym i obniżonej samoocenie.

tDSC

tDCS - technika mikropolaryzacji w komórce neuronalnej centralnego układu nerwowego jest stosowana w zaburzeniach nastroju i depresji, nerurorehabilitacji po udarach mózgu, fibromialgii, migrenach, zburzeniach koncentracji, pamięci, uwagi (ADHD i ADD), zaburzeniach pamięci, chorobach neurodegeneracyjnych (chorobie Parkinsona, chorobie Alzheimera), autyzmie i zespole Aspergera, szumach usznych.

Kontakt i rejestracja:

Centrum Medyczne Alergosan
ul. Jabłoniowa 24 B/C
75-679 Koszalin
Rejestracja 11:00 – 18:00
(pon.-piątek)
tel. 94 342 50 91

Dane rejestrowe:

Alergosan sp. z o.o.
ul. Warmińska 5
75-393 Koszalin
KRS: 0000619168
NIP: 6692528096
REGON: 364488212

Copyright © 2020 Alergosan Sp. z o.o. All rights reserved. RODO