lek. Maria Jolanta Stanosz-Sankowska

Maria Jolanta Stanosz-Sankowska

specjalista neurologii

Doktor Maria Jolanta Stanosz-Sankowska, absolwentka Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, specjalista II stopnia neurologii, elektrofizjolog w zakresie elektroencefalografii. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Oddziale Neurologii, Poradni Neurologicznej, Poradni leczenia Padaczek i Pracowni EEG Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. W latach 2000-2017 pełniła funkcję zastępcy ordynatora Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym, Pododdziałem Leczenia Padaczek i Pracownią EEG. Od początku pracy zawodowej interesowała się szczególnie diagnostyką i leczeniem padaczek. Odbyła liczne szkolenia i kursy doskonalące, z zakresu elektroencefalografii, co zaowocowało uzyskaniem w 2007 roku certyfikatu Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej, uprawniającego do oceny badań EEG (nr licencji 353). W 2016 roku uzyskała Certyfikat Epileptologii Polskiej Ligi Przeciwpadaczkowej.

Doktor Stanosz-Sankowska zajmuje się również leczeniem choroby Parkinsona, zespołów otępiennych, chorób naczyniowych i innych schorzeń układu nerwowego. Współpracuje z Fundacją Epileptologii Warszawie w tworzeniu Europejskiego Rejestru Kobiet ciężarnych (EURAP) leczonych lekami przeciwpadaczkowymi. Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (PTN) i Polskiego Towarzystwa Epileptologii (PTE). Czynnie uczestniczyła w Sympozjach Padaczka i Ciąża w Warszawie wygłaszając wykłady:

 • „Przypadek, który utkwił mi w pamięci” 2013
 • „Optymalizacja leczenia przeciwpadaczkowego kobiet w ciąży” (2015)
 • „Zmiany stężenia leków przeciwpadaczkowych u kobiet w ciąży” (2016)

Współpracowała z Polskim Stowarzyszeniem Chorych na Padaczkę i prowadziła szkolenia popularyzujące wiedzę na temat padaczki:

 • prezentacja multimedialna: „Żyć z padaczką” dla chorych na padaczkę i ich rodzin (2000, Sławno).
 • prezentacja multimedialna dla personelu Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie i zaproszonych Władz Miasta: „Żyć z padaczką” (2002)
 • prezentacja multimedialna ” Padaczka a ciąża” w ramach zebrania PTN w Koszalinie

Publikacje:

 1. Majkowska-Zwolińska B., Jędrzejczak J., Rysz. A, Rebeś Z., Stanosz-Sankowska M.J. Pregnancy outcome in women with epilepsy. Journal of Epileptology International Journal for Clinical and Experimental Research, Warsaw, May 23-25, 2013: 41.

 2. Stanosz-Sankowska M.J. The caseI I keep in mind. Journal of Epileptology International Journal for Clinical and Experimental Research, Warsaw, May 23-25, 2013: 43.

 3. Majkowska-Zwolińska B., Jędrzejczak J., Rysz. A, Rebeś Z., Stanosz-Sankowska M.J. Seizure control in pregnant women with epilepsy. Journal of Epileptology International Journal for Clinical and Experimental Research, Warsaw, May 22-24, 2014, Suppl. 1: 47.

 4. Stanosz-Sankowska M.J. Optimalization of the antiepileptic drug treatment in pregnancy. Journal of Epileptology International Journal for Clinical and Experimental Research, Warsaw, May 21-23, 2015: 50.

 5. Stanosz-Sankowska M.J. Antiepileptic drug level’s changes in pregnancy. Journal of Epileptology International Journal for Clinical and Experimental Research, Warsaw, May 12-14, 2016: 48.

 6. Uogólniona reakcja alergiczna na insulinę ludzką i protaminę – opis przypadku Zbigniew Sankowski, Maria J. Stanosz, Elżbieta Murawska. Współczesna nr 2 (11), 2002: 25-28.

 7. Sankowski Z., E. Murawska E. Stanosz-Sankowska M.J. Odczulanie na insulinę – opis przypadku. Alergologia Współczesna nr 1 (14), 2004: 24-26.

 8. Stanosz-Sankowska M.J. Stanosz S. Zmiany stężenia leków przeciwpadaczkowych u kobiet w ciąży – opis przypadków klinicznych. Aktualn Neurol 2019, 19 (1): 33-38

 9. Jędrzejczak J., Kopytek-Beuzen M., Gawłowicz J., Stanosz-Sankowska J., Majkowska-Zwolińska B. Knowledge of pregnancy  and procreation in women with epilepsy of childbearing age: A 16 year comperative study in Poland. Epilepsy Research, 22 May 2020, 164: 106372.

Alergologia

Testy skórne punktowe są najbardziej użytecznym i rekomendowanym narzędziem diagnostycznym w alergologii). Testy mogą być wykonywane od wczesnego dzieciństwa (bez dolnego limitu wieku) do późnej starości. Na 7 dni przed wykonaniem testów należy odstawić leki przeciwhistaminowe.

Badanie poziomów alergenowo swoistych IgE w surowicy wykonujemy w celu znalezienia przyczyny alergii. Do wykonania badania wystarczy pobranie bardzo małej ilość krwi – 200 μl (0,2 ml), z żyły lub z palca. Badanie można wykonywać w każdym wieku, w tym u małych dzieci (również u niemowląt), u pacjentów zażywających leki przeciwhistaminowe oraz u kobiet ciężarnych.

Diagnostyka molekularna pozwala z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć sukces immunoterapii swoistej (odczulania). Umożliwia również identyfikację komponent alergenowych odpowiedzialnych za ciężkie reakcje alergiczne, za przetrwałe reakcje alergiczne oraz za reakcje krzyżowe z molekułami należącymi do tych samych rodzin, ale występujących w innych, nawet niespokrewnionych gatunkowo, pokarmach.

Naskórkowe testy płatkowe służą do diagnostyki alergicznego wyprysku kontaktowego. Wykonujemy testy płatkowe z 30 alergenami wchodzącymi w skład Polskiej Serii Podstawowej oraz z 11 metalami wchodzącymi w skład implantów. Testy płatkowe wykonuje się na skórze pleców, a ich odczytu dokonuje się po 48 i 72 godzinach.

W przypadku podejrzenia reakcji alergicznej na środki znieczulenia miejscowego wykonuje się testy punktowe, testy śródskórne ze wzrastającymi stężeniami leku oraz próbę prowokacyjną. Testy skórne mogą być wykonywane tylko z preparatami nie zawierającymi w swoim składzie adrenaliny.

Odczulanie (Immunoterapia swoista) jest jedyną przyczynową metodą leczenia alergii. Polega na podawaniu wrastających stopniowo dawek wyciągu alergenowego (np. z pyłków roślin, roztoczy kurzu domowego) uczulonemu pacjentowi w celu złagodzenia objawów wywołanych przez ekspozycję na dany alergen.

Nasi Specjaliści

Zbigniew Sankowski
dr n. med. Zbigniew Sankowski
alergologia
Maria Jolanta Stanosz-Sankowska
lek. med. Maria Jolanta Stanosz-Sankowska
neurologia, epileptologia
Małgorzata Kowalska
lek. med. Małgorzata Kowalska
reumatologia
Sławomir Janik
dr n. med. Sławomir Janik
neurochirurgia i neurotraumatologia
Sebastian Wiśniewski
lek. med. Sebastian Wiśniewski
neurologia
Beata Wasilewska
lek. med. Beata Wasilewska
neurologia dziecięca
Lidia Krysztoforska
lek. med. Lidia Krysztoforska
dermatologia
Agata_Szoldra-Seiler
lek. med. Agata Szołdra-Seiler
laryngologia
Agata Markowska
Agata Markowska
neurologopeda, trener biofeedback’u oraz tDCS

Pracownia EEG

W Pracowni EEG Centrum Medycznego Alergosan wykonujemy badania EEG u dzieci i u dorosłych w czuwaniu i we śnie. Badania EEG są oceniane przez doświadczonych neurologów posiadających licencje elektroencefalografii i neurofizjologii klinicznej Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.

Neurologopedia

Diagnoza i terapia: afazji i dyzartrii (zaburzeń mowy po uszkodzeniach mózgu), rozwojowych zaburzeń mowy (alalii, ORM), zaburzeń komunikacji w chorobach neurodegeneracyjnych (chorobie Parkinsona, Alzheimera, SLA, SM), dysfagii (zaburzeń połykania).

Biofeedback

Terapia stosowana jest z powodzeniem przy zaburzeniach uwagi, koncentracji, nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD i ADD), problemach szkolnych (dysleksji, dysgrafii), tikach, przewlekłych bólach głowy, migrenach, zaburzeniach snu, stanach lękowych, tremie, depresji, napięciu wewnętrznym i obniżonej samoocenie.

tDSC

tDCS - technika mikropolaryzacji w komórce neuronalnej centralnego układu nerwowego jest stosowana w zaburzeniach nastroju i depresji, nerurorehabilitacji po udarach mózgu, fibromialgii, migrenach, zburzeniach koncentracji, pamięci, uwagi (ADHD i ADD), zaburzeniach pamięci, chorobach neurodegeneracyjnych (chorobie Parkinsona, chorobie Alzheimera), autyzmie i zespole Aspergera, szumach usznych.

Kontakt i rejestracja:

Centrum Medyczne Alergosan
ul. Jabłoniowa 24 B/C
75-679 Koszalin
Rejestracja 11:00 – 18:00
(pon.-piątek)
tel. 94 342 50 91

Dane rejestrowe:

Alergosan sp. z o.o.
ul. Warmińska 5
75-393 Koszalin
KRS: 0000619168
NIP: 6692528096
REGON: 364488212

Copyright © 2020 Alergosan Sp. z o.o. All rights reserved. RODO