lek. Maria Jolanta Stanosz-Sankowska

Maria Jolanta Stanosz-Sankowska

specjalista neurologii

Doktor Maria Jolanta Stanosz-Sankowska, absolwentka Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, specjalista II stopnia neurologii, elektrofizjolog w zakresie elektroencefalografii. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Oddziale Neurologii, Poradni Neurologicznej, Poradni leczenia Padaczek i Pracowni EEG Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. W latach 2000-2017 pełniła funkcję zastępcy ordynatora Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym, Pododdziałem Leczenia Padaczek i Pracownią EEG. Od początku pracy zawodowej interesowała się szczególnie diagnostyką i leczeniem padaczek. Odbyła liczne szkolenia i kursy doskonalące, z zakresu elektroencefalografii, co zaowocowało uzyskaniem w 2007 roku certyfikatu Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej, uprawniającego do oceny badań EEG (nr licencji 353). W 2016 roku uzyskała Certyfikat Epileptologii Polskiej Ligi Przeciwpadaczkowej.

Doktor Stanosz-Sankowska zajmuje się również leczeniem choroby Parkinsona, zespołów otępiennych, chorób naczyniowych i innych schorzeń układu nerwowego. Współpracuje z Fundacją Epileptologii Warszawie w tworzeniu Europejskiego Rejestru Kobiet ciężarnych (EURAP) leczonych lekami przeciwpadaczkowymi. Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (PTN) i Polskiego Towarzystwa Epileptologii (PTE). Czynnie uczestniczyła w Sympozjach Padaczka i Ciąża w Warszawie wygłaszając wykłady:

 • „Przypadek, który utkwił mi w pamięci” 2013
 • „Optymalizacja leczenia przeciwpadaczkowego kobiet w ciąży” (2015)
 • „Zmiany stężenia leków przeciwpadaczkowych u kobiet w ciąży” (2016)

Współpracowała z Polskim Stowarzyszeniem Chorych na Padaczkę i prowadziła szkolenia popularyzujące wiedzę na temat padaczki:

 • prezentacja multimedialna: „Żyć z padaczką” dla chorych na padaczkę i ich rodzin (2000, Sławno).
 • prezentacja multimedialna dla personelu Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie i zaproszonych Władz Miasta: „Żyć z padaczką” (2002)
 • prezentacja multimedialna ” Padaczka a ciąża” w ramach zebrania PTN w Koszalinie

Publikacje:

 1. Majkowska-Zwolińska B., Jędrzejczak J., Rysz. A, Rebeś Z., Stanosz-Sankowska M.J. Pregnancy outcome in women with epilepsy. Journal of Epileptology International Journal for Clinical and Experimental Research, Warsaw, May 23-25, 2013: 41.

 2. Stanosz-Sankowska M.J. The caseI I keep in mind. Journal of Epileptology International Journal for Clinical and Experimental Research, Warsaw, May 23-25, 2013: 43.

 3. Majkowska-Zwolińska B., Jędrzejczak J., Rysz. A, Rebeś Z., Stanosz-Sankowska M.J. Seizure control in pregnant women with epilepsy. Journal of Epileptology International Journal for Clinical and Experimental Research, Warsaw, May 22-24, 2014, Suppl. 1: 47.

 4. Stanosz-Sankowska M.J. Optimalization of the antiepileptic drug treatment in pregnancy. Journal of Epileptology International Journal for Clinical and Experimental Research, Warsaw, May 21-23, 2015: 50.

 5. Stanosz-Sankowska M.J. Antiepileptic drug level’s changes in pregnancy. Journal of Epileptology International Journal for Clinical and Experimental Research, Warsaw, May 12-14, 2016: 48.

 6. Uogólniona reakcja alergiczna na insulinę ludzką i protaminę – opis przypadku Zbigniew Sankowski, Maria J. Stanosz, Elżbieta Murawska. Współczesna nr 2 (11), 2002: 25-28.

 7. Sankowski Z., E. Murawska E. Stanosz-Sankowska M.J. Odczulanie na insulinę – opis przypadku. Alergologia Współczesna nr 1 (14), 2004: 24-26.

 8. Stanosz-Sankowska M.J. Stanosz S. Zmiany stężenia leków przeciwpadaczkowych u kobiet w ciąży – opis przypadków klinicznych. Aktualn Neurol 2019, 19 (1): 33-38

 9. Jędrzejczak J., Kopytek-Beuzen M., Gawłowicz J., Stanosz-Sankowska J., Majkowska-Zwolińska B. Knowledge of pregnancy  and procreation in women with epilepsy of childbearing age: A 16 year comperative study in Poland. Epilepsy Research, 22 May 2020, 164: 106372.

Alergologia

Testy skórne punktowe są najbardziej użytecznym i rekomendowanym narzędziem diagnostycznym w alergologii). Testy mogą być wykonywane od wczesnego dzieciństwa (bez dolnego limitu wieku) do późnej starości. Na 7 dni przed wykonaniem testów należy odstawić leki przeciwhistaminowe.

Badanie poziomów alergenowo swoistych IgE w surowicy wykonujemy w celu znalezienia przyczyny alergii. Do wykonania badania wystarczy pobranie bardzo małej ilość krwi – 200 μl (0,2 ml), z żyły lub z palca. Badanie można wykonywać w każdym wieku, w tym u małych dzieci (również u niemowląt), u pacjentów zażywających leki przeciwhistaminowe oraz u kobiet ciężarnych.

Diagnostyka molekularna pozwala z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć sukces immunoterapii swoistej (odczulania). Umożliwia również identyfikację komponent alergenowych odpowiedzialnych za ciężkie reakcje alergiczne, za przetrwałe reakcje alergiczne oraz za reakcje krzyżowe z molekułami należącymi do tych samych rodzin, ale występujących w innych, nawet niespokrewnionych gatunkowo, pokarmach.

Naskórkowe testy płatkowe służą do diagnostyki alergicznego wyprysku kontaktowego. Wykonujemy testy płatkowe z 30 alergenami wchodzącymi w skład Polskiej Serii Podstawowej oraz z 11 metalami wchodzącymi w skład implantów. Testy płatkowe wykonuje się na skórze pleców, a ich odczytu dokonuje się po 48 i 72 godzinach.

W przypadku podejrzenia reakcji alergicznej na środki znieczulenia miejscowego wykonuje się testy punktowe, testy śródskórne ze wzrastającymi stężeniami leku oraz próbę prowokacyjną. Testy skórne mogą być wykonywane tylko z preparatami nie zawierającymi w swoim składzie adrenaliny.

Odczulanie (Immunoterapia swoista) jest jedyną przyczynową metodą leczenia alergii. Polega na podawaniu wrastających stopniowo dawek wyciągu alergenowego (np. z pyłków roślin, roztoczy kurzu domowego) uczulonemu pacjentowi w celu złagodzenia objawów wywołanych przez ekspozycję na dany alergen.

Nasi Specjaliści

Zbigniew Sankowski
dr n. med. Zbigniew Sankowski
alergologia
Maria Jolanta Stanosz-Sankowska
lek. med. Maria Jolanta Stanosz-Sankowska
neurologia, epileptologia
Małgorzata Kowalska
lek. med. Małgorzata Kowalska
reumatologia
lek. Paweł Jakubowski
neurochirurgia
Sebastian Wiśniewski
lek. med. Sebastian Wiśniewski
neurologia
Beata Wasilewska
lek. med. Beata Wasilewska
neurologia dziecięca
Lidia Krysztoforska
lek. med. Lidia Krysztoforska
dermatologia
Agata_Szoldra-Seiler
lek. med. Agata Szołdra-Seiler
laryngologia
Agata Markowska
Agata Markowska
neurologopeda, trener biofeedback’u oraz tDCS

Pracownia EEG

W Pracowni EEG Centrum Medycznego Alergosan wykonujemy badania EEG u dzieci i u dorosłych w czuwaniu i we śnie. Badania EEG są oceniane przez doświadczonych neurologów posiadających licencje elektroencefalografii i neurofizjologii klinicznej Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.

Neurologopedia

Diagnoza i terapia: afazji i dyzartrii (zaburzeń mowy po uszkodzeniach mózgu), rozwojowych zaburzeń mowy (alalii, ORM), zaburzeń komunikacji w chorobach neurodegeneracyjnych (chorobie Parkinsona, Alzheimera, SLA, SM), dysfagii (zaburzeń połykania).

Biofeedback

Terapia stosowana jest z powodzeniem przy zaburzeniach uwagi, koncentracji, nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD i ADD), problemach szkolnych (dysleksji, dysgrafii), tikach, przewlekłych bólach głowy, migrenach, zaburzeniach snu, stanach lękowych, tremie, depresji, napięciu wewnętrznym i obniżonej samoocenie.

tDSC

tDCS - technika mikropolaryzacji w komórce neuronalnej centralnego układu nerwowego jest stosowana w zaburzeniach nastroju i depresji, nerurorehabilitacji po udarach mózgu, fibromialgii, migrenach, zburzeniach koncentracji, pamięci, uwagi (ADHD i ADD), zaburzeniach pamięci, chorobach neurodegeneracyjnych (chorobie Parkinsona, chorobie Alzheimera), autyzmie i zespole Aspergera, szumach usznych.

Kontakt i rejestracja:

Centrum Medyczne Alergosan
ul. Jabłoniowa 24 B/C
75-679 Koszalin
Rejestracja 11:00 – 18:00
(pon.-piątek)
tel. 94 342 50 91

Dane rejestrowe:

Alergosan sp. z o.o.
ul. Warmińska 5
75-393 Koszalin
KRS: 0000619168
NIP: 6692528096
REGON: 364488212

Copyright © 2020 Alergosan Sp. z o.o. All rights reserved. RODO