Immunoterapia swoista (odczulanie)

Centrum Medyczne Alergosan
ul. Jabłoniowa 24 B/C, 75-679 Koszalin
www.alergosan.pl
Rejestracja (pon.-piątek), tel. 94 342 50 91

  • dr n. med. specjalista chorób wewnętrznych i alergologii Zbigniew Sankowski

Immunoterapia swoista (alergenowa) jest jedyną przyczynową metodą leczenia alergii. Polega na podawaniu wzrastających stopniowo dawek wyciągu alergenowego (np. z pyłków roślin, roztoczy kurzu domowego) uczulonemu pacjentowi w celu złagodzenia objawów wywołanych przez ekspozycję na dany alergen. Immunoterapia alergenowa jest skuteczna w leczeniu chorób, u których podłoża leży alergia zależna od przeciwciał IgE. Praktyka kliniczna pokazuje, że te metoda lecznicza może być skuteczna tylko w niektórych postaciach alergii IgE-zależnej, a mianowicie w alergicznym nieżycie nosa, astmie oskrzelowej i alergii na jad owadów błonkoskrzydłych (osy, pszczoły). Warunkiem wdrożenia immunoterapii swoistej jest wykazanie uczulenia na dany alergen (dodatnie testy skórne i/lub obecność swoistych alergenowo przeciwciał IgE) oraz wykazanie związku występowania objawów u osoby uczulonej z ekspozycja na dany alergen [1].

Immunoterapia swoista (SIT) tradycyjnie była i jest nadal stosowana drogą podskórną (SCIT – subcutaneous immunotherapy), ale obecnie dostępna jest również podjęzykowa droga podania alergenu w postaci kropli lub tabletek podjęzykowych (SLIT – sublingual immunotherapy).

W przypadku sezonowego alergicznego nieżytu nosa wywołanego przez pyłki roślin immunoterapia alergenowa może być zastosowana w schemacie przedsezonowym albo całorocznym. Odczulanie przedsezonowe polega na podawaniu co 7 dni od 7-u do 10-u wzrastających dawek wyciągu alergenowego przed sezonem pylenia roślin uczulających. Leczenie takie stosujemy przez 3 do 5 lat i powtarzamy go w kolejnych latach, przed kolejnymi sezonami pylenia roślin uczulających. W przypadku stosowania immunoterapii swoistej całorocznej, po osiągnieciu maksymalnej dawki szczepionki podajemy ją również w czasie sezonu roślin uczulających. – wówczas redukujemy dawkę szczepionki do 5-20% dawki maksymalnej, a po sezonie wracamy stopniowo do dawki podtrzymującej (rys. 1). Immunoterapia swoista powinna być stosowana przez 3-5 lat, ale pod warunkiem uzyskania poprawy po 1-2 latach odczulania [2].

Rysunek 1. Immunoterapia przedsezonowa i całoroczna (szczepionka alergenowa – Allergovit) [3].

Odczulanie podjęzykowe stosujemy przez 4 – 6 miesięcy przed i w trakcie sezonu pylenia roślin uczulających – jest to tzw. odczulanie okołosezonowe. Pacjent kolejne dawki szczepionki zażywa w domu. Roztwór szczepionki należy podawać bezpośrednio pod język i trzymać pod językiem przez 2 min przed połknięciem. Codziennie należy zwiększać dawkę szczepionki, aż do osiągnięcia dawki podtrzymującej. Schemat odczulania szczepionka alergenową podjęzykową Staloral 300 (rys. 2) przedstawiony jest poniżej:

Fiolka niebieska z dozownikiem (leczenie wstępne) – stężenie 10 IR/ml

1 dzień – 1 dawka (uwalniana podczas naciśnięcia dozownika)

2 dzień – 2 dawki

3 dzień – 3 dawki

4 dzień – 4 dawki

5 dzień – 5 dawek (dawek)

Następnie kontynuować leczenie szczepionką podawaną z fiolki fioletowej z dozownikiem- stężenie 300 IR/ml (leczenie podtrzymujące) przed i w czasie sezonu pylenia

6 dzień – 1 dawka

7 dzień – 2 dawki

8 dzień – 3 dawki

9 dzień – 4 dawki

Dawkę podtrzymującą – 2-4 dawki z fiolki fioletowej należy stosować codziennie lub trzy razy w tygodniu (wówczas należy stosować 4 dawki z fiolki fioletowej) do końca sezonu pylenia roślin uczulających [4]. W przypadku stoswania szczepionki roztoczoej dawkę podtrzymującą stosujemy codziennie lub trzy razy w tygodniu przez cały rok, przez kolejne trzy lata. 

Rysunek 2. Szczepionka alergenowa podjęzykowa Staloral.

W przypadku uczulenia na roztocze kurzu domowego odczulanie szczepionką alergenową w postaci iniekcji podskórnych prowadzi się przez cały rok – początkowo kilkanaście wzrastających dawek szczepionki podaje się co się co 7 dni, a po osiągnięciu maksymalnej dawki  podaje się ją co 2 tygodnie, a docelowo co 6 tygodni (rysunek 3).

Rysunek 3. Immunoterapia całoroczna wyciągiem alergenowym z roztoczy kurzu domowego (szczepionka alergenowa – Novo Helisen Depot) [5].

Piśmiennictwo:

  1. Kosiński S., Kowalski M. Immunoterapia w alergii na roztocze w „Alergia na roztocze” pod red. Majkowskiej Wojciechowskiej B: 231-240. Oficyna wydawnicza Mediton. Łódź 2005. ISBN 83-913433-9-1.

  2. Pawliczka R. Immunoterapia swoista w Alergologia – kompendium pod red. Pawliczaka R. Wydanie II uaktualnione. Teremedia Wydawnictwo Medyczne Poznań 2018: 333-339. ISBN 978-83-7988-238-0.

  3. Allergovit – charakterystyka produktu leczniczego. http://leki.urpl.gov.pl/files /Allergovit.pdf (dostęp 11.01.2020).

  4. Staloral 300 – charakterystyka produktu leczniczego. https://imeds.pl/staloral-300/charakterystyka (dostęp 11.01.2020).

  5. Novo Helisen Depot – charakterystyka produktu leczniczego. http://leki.urpl.gov.pl/files/28_NovoHelisen_Depot_x4.pdf (dostęp 11.01.2020).

Alergologia

Testy skórne punktowe są najbardziej użytecznym i rekomendowanym narzędziem diagnostycznym w alergologii). Testy mogą być wykonywane od wczesnego dzieciństwa (bez dolnego limitu wieku) do późnej starości. Na 7 dni przed wykonaniem testów należy odstawić leki przeciwhistaminowe.

Badanie poziomów alergenowo swoistych IgE w surowicy wykonujemy w celu znalezienia przyczyny alergii. Do wykonania badania wystarczy pobranie bardzo małej ilość krwi – 200 μl (0,2 ml), z żyły lub z palca. Badanie można wykonywać w każdym wieku, w tym u małych dzieci (również u niemowląt), u pacjentów zażywających leki przeciwhistaminowe oraz u kobiet ciężarnych.

Diagnostyka molekularna pozwala z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć sukces immunoterapii swoistej (odczulania). Umożliwia również identyfikację komponent alergenowych odpowiedzialnych za ciężkie reakcje alergiczne, za przetrwałe reakcje alergiczne oraz za reakcje krzyżowe z molekułami należącymi do tych samych rodzin, ale występujących w innych, nawet niespokrewnionych gatunkowo, pokarmach.

Naskórkowe testy płatkowe służą do diagnostyki alergicznego wyprysku kontaktowego. Wykonujemy testy płatkowe z 30 alergenami wchodzącymi w skład Polskiej Serii Podstawowej oraz z 11 metalami wchodzącymi w skład implantów. Testy płatkowe wykonuje się na skórze pleców, a ich odczytu dokonuje się po 48 i 72 godzinach.

W przypadku podejrzenia reakcji alergicznej na środki znieczulenia miejscowego wykonuje się testy punktowe, testy śródskórne ze wzrastającymi stężeniami leku oraz próbę prowokacyjną. Testy skórne mogą być wykonywane tylko z preparatami nie zawierającymi w swoim składzie adrenaliny.

Odczulanie (Immunoterapia swoista) jest jedyną przyczynową metodą leczenia alergii. Polega na podawaniu wrastających stopniowo dawek wyciągu alergenowego (np. z pyłków roślin, roztoczy kurzu domowego) uczulonemu pacjentowi w celu złagodzenia objawów wywołanych przez ekspozycję na dany alergen.

Nasi Specjaliści

Zbigniew Sankowski
dr n. med. Zbigniew Sankowski
alergologia
Maria Jolanta Stanosz-Sankowska
lek. med. Maria Jolanta Stanosz-Sankowska
neurologia, epileptologia
Małgorzata Kowalska
lek. med. Małgorzata Kowalska
reumatologia
Sławomir Janik
dr n. med. Sławomir Janik
neurochirurgia i neurotraumatologia
Sebastian Wiśniewski
lek. med. Sebastian Wiśniewski
neurologia
Beata Wasilewska
lek. med. Beata Wasilewska
neurologia dziecięca
Lidia Krysztoforska
lek. med. Lidia Krysztoforska
dermatologia
Agata_Szoldra-Seiler
lek. med. Agata Szołdra-Seiler
laryngologia
Agata Markowska
Agata Markowska
neurologopeda, trener biofeedback’u oraz tDCS

Pracownia EEG

W Pracowni EEG Centrum Medycznego Alergosan wykonujemy badania EEG u dzieci i u dorosłych w czuwaniu i we śnie. Badania EEG są oceniane przez doświadczonych neurologów posiadających licencje elektroencefalografii i neurofizjologii klinicznej Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.

Neurologopedia

Diagnoza i terapia: afazji i dyzartrii (zaburzeń mowy po uszkodzeniach mózgu), rozwojowych zaburzeń mowy (alalii, ORM), zaburzeń komunikacji w chorobach neurodegeneracyjnych (chorobie Parkinsona, Alzheimera, SLA, SM), dysfagii (zaburzeń połykania).

Biofeedback

Terapia stosowana jest z powodzeniem przy zaburzeniach uwagi, koncentracji, nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD i ADD), problemach szkolnych (dysleksji, dysgrafii), tikach, przewlekłych bólach głowy, migrenach, zaburzeniach snu, stanach lękowych, tremie, depresji, napięciu wewnętrznym i obniżonej samoocenie.

tDSC

tDCS - technika mikropolaryzacji w komórce neuronalnej centralnego układu nerwowego jest stosowana w zaburzeniach nastroju i depresji, nerurorehabilitacji po udarach mózgu, fibromialgii, migrenach, zburzeniach koncentracji, pamięci, uwagi (ADHD i ADD), zaburzeniach pamięci, chorobach neurodegeneracyjnych (chorobie Parkinsona, chorobie Alzheimera), autyzmie i zespole Aspergera, szumach usznych.

Kontakt i rejestracja:

Centrum Medyczne Alergosan
ul. Jabłoniowa 24 B/C
75-679 Koszalin
Rejestracja 11:00 – 18:00
(pon.-piątek)
tel. 94 342 50 91

Dane rejestrowe:

Alergosan sp. z o.o.
ul. Warmińska 5
75-393 Koszalin
KRS: 0000619168
NIP: 6692528096
REGON: 364488212

Copyright © 2020 Alergosan Sp. z o.o. All rights reserved. RODO