Immunoterapia swoista (odczulanie)

Centrum Medyczne Alergosan
ul. Jabłoniowa 24 B/C, 75-679 Koszalin
www.alergosan.pl
Rejestracja (pon.-piątek), tel. 94 342 50 91

  • dr n. med. specjalista chorób wewnętrznych i alergologii Zbigniew Sankowski

Immunoterapia swoista (alergenowa) jest jedyną przyczynową metodą leczenia alergii. Polega na podawaniu wzrastających stopniowo dawek wyciągu alergenowego (np. z pyłków roślin, roztoczy kurzu domowego) uczulonemu pacjentowi w celu złagodzenia objawów wywołanych przez ekspozycję na dany alergen. Immunoterapia alergenowa jest skuteczna w leczeniu chorób, u których podłoża leży alergia zależna od przeciwciał IgE. Praktyka kliniczna pokazuje, że te metoda lecznicza może być skuteczna tylko w niektórych postaciach alergii IgE-zależnej, a mianowicie w alergicznym nieżycie nosa, astmie oskrzelowej i alergii na jad owadów błonkoskrzydłych (osy, pszczoły). Warunkiem wdrożenia immunoterapii swoistej jest wykazanie uczulenia na dany alergen (dodatnie testy skórne i/lub obecność swoistych alergenowo przeciwciał IgE) oraz wykazanie związku występowania objawów u osoby uczulonej z ekspozycja na dany alergen [1].

Immunoterapia swoista (SIT) tradycyjnie była i jest nadal stosowana drogą podskórną (SCIT – subcutaneous immunotherapy), ale obecnie dostępna jest również podjęzykowa droga podania alergenu w postaci kropli lub tabletek podjęzykowych (SLIT – sublingual immunotherapy).

W przypadku sezonowego alergicznego nieżytu nosa wywołanego przez pyłki roślin immunoterapia alergenowa może być zastosowana w schemacie przedsezonowym albo całorocznym. Odczulanie przedsezonowe polega na podawaniu co 7 dni od 7-u do 10-u wzrastających dawek wyciągu alergenowego przed sezonem pylenia roślin uczulających. Leczenie takie stosujemy przez 3 do 5 lat i powtarzamy go w kolejnych latach, przed kolejnymi sezonami pylenia roślin uczulających. W przypadku stosowania immunoterapii swoistej całorocznej, po osiągnieciu maksymalnej dawki szczepionki podajemy ją również w czasie sezonu roślin uczulających. – wówczas redukujemy dawkę szczepionki do 5-20% dawki maksymalnej, a po sezonie wracamy stopniowo do dawki podtrzymującej (rys. 1). Immunoterapia swoista powinna być stosowana przez 3-5 lat, ale pod warunkiem uzyskania poprawy po 1-2 latach odczulania [2].

Rysunek 1. Immunoterapia przedsezonowa i całoroczna (szczepionka alergenowa – Allergovit) [3].

Odczulanie podjęzykowe stosujemy przez 4 – 6 miesięcy przed i w trakcie sezonu pylenia roślin uczulających – jest to tzw. odczulanie okołosezonowe. Pacjent kolejne dawki szczepionki zażywa w domu. Roztwór szczepionki należy podawać bezpośrednio pod język i trzymać pod językiem przez 2 min przed połknięciem. Codziennie należy zwiększać dawkę szczepionki, aż do osiągnięcia dawki podtrzymującej. Schemat odczulania szczepionka alergenową podjęzykową Staloral 300 (rys. 2) przedstawiony jest poniżej:

Fiolka niebieska z dozownikiem (leczenie wstępne) – stężenie 10 IR/ml

1 dzień – 1 dawka (uwalniana podczas naciśnięcia dozownika)

2 dzień – 2 dawki

3 dzień – 3 dawki

4 dzień – 4 dawki

5 dzień – 5 dawek (dawek)

Następnie kontynuować leczenie szczepionką podawaną z fiolki fioletowej z dozownikiem- stężenie 300 IR/ml (leczenie podtrzymujące) przed i w czasie sezonu pylenia

6 dzień – 1 dawka

7 dzień – 2 dawki

8 dzień – 3 dawki

9 dzień – 4 dawki

Dawkę podtrzymującą – 2-4 dawki z fiolki fioletowej należy stosować codziennie lub trzy razy w tygodniu (wówczas należy stosować 4 dawki z fiolki fioletowej) do końca sezonu pylenia roślin uczulających [4]. W przypadku stoswania szczepionki roztoczoej dawkę podtrzymującą stosujemy codziennie lub trzy razy w tygodniu przez cały rok, przez kolejne trzy lata. 

Rysunek 2. Szczepionka alergenowa podjęzykowa Staloral.

W przypadku uczulenia na roztocze kurzu domowego odczulanie szczepionką alergenową w postaci iniekcji podskórnych prowadzi się przez cały rok – początkowo kilkanaście wzrastających dawek szczepionki podaje się co się co 7 dni, a po osiągnięciu maksymalnej dawki  podaje się ją co 2 tygodnie, a docelowo co 6 tygodni (rysunek 3).

Rysunek 3. Immunoterapia całoroczna wyciągiem alergenowym z roztoczy kurzu domowego (szczepionka alergenowa – Novo Helisen Depot) [5].

Piśmiennictwo:

  1. Kosiński S., Kowalski M. Immunoterapia w alergii na roztocze w „Alergia na roztocze” pod red. Majkowskiej Wojciechowskiej B: 231-240. Oficyna wydawnicza Mediton. Łódź 2005. ISBN 83-913433-9-1.

  2. Pawliczka R. Immunoterapia swoista w Alergologia – kompendium pod red. Pawliczaka R. Wydanie II uaktualnione. Teremedia Wydawnictwo Medyczne Poznań 2018: 333-339. ISBN 978-83-7988-238-0.

  3. Allergovit – charakterystyka produktu leczniczego. http://leki.urpl.gov.pl/files /Allergovit.pdf (dostęp 11.01.2020).

  4. Staloral 300 – charakterystyka produktu leczniczego. https://imeds.pl/staloral-300/charakterystyka (dostęp 11.01.2020).

  5. Novo Helisen Depot – charakterystyka produktu leczniczego. http://leki.urpl.gov.pl/files/28_NovoHelisen_Depot_x4.pdf (dostęp 11.01.2020).

Alergologia

Testy skórne punktowe są najbardziej użytecznym i rekomendowanym narzędziem diagnostycznym w alergologii). Testy mogą być wykonywane od wczesnego dzieciństwa (bez dolnego limitu wieku) do późnej starości. Na 7 dni przed wykonaniem testów należy odstawić leki przeciwhistaminowe.

Badanie poziomów alergenowo swoistych IgE w surowicy wykonujemy w celu znalezienia przyczyny alergii. Do wykonania badania wystarczy pobranie bardzo małej ilość krwi – 200 μl (0,2 ml), z żyły lub z palca. Badanie można wykonywać w każdym wieku, w tym u małych dzieci (również u niemowląt), u pacjentów zażywających leki przeciwhistaminowe oraz u kobiet ciężarnych.

Diagnostyka molekularna pozwala z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć sukces immunoterapii swoistej (odczulania). Umożliwia również identyfikację komponent alergenowych odpowiedzialnych za ciężkie reakcje alergiczne, za przetrwałe reakcje alergiczne oraz za reakcje krzyżowe z molekułami należącymi do tych samych rodzin, ale występujących w innych, nawet niespokrewnionych gatunkowo, pokarmach.

Naskórkowe testy płatkowe służą do diagnostyki alergicznego wyprysku kontaktowego. Wykonujemy testy płatkowe z 30 alergenami wchodzącymi w skład Polskiej Serii Podstawowej oraz z 11 metalami wchodzącymi w skład implantów. Testy płatkowe wykonuje się na skórze pleców, a ich odczytu dokonuje się po 48 i 72 godzinach.

W przypadku podejrzenia reakcji alergicznej na środki znieczulenia miejscowego wykonuje się testy punktowe, testy śródskórne ze wzrastającymi stężeniami leku oraz próbę prowokacyjną. Testy skórne mogą być wykonywane tylko z preparatami nie zawierającymi w swoim składzie adrenaliny.

Odczulanie (Immunoterapia swoista) jest jedyną przyczynową metodą leczenia alergii. Polega na podawaniu wrastających stopniowo dawek wyciągu alergenowego (np. z pyłków roślin, roztoczy kurzu domowego) uczulonemu pacjentowi w celu złagodzenia objawów wywołanych przez ekspozycję na dany alergen.

Nasi Specjaliści

Zbigniew Sankowski
dr n. med. Zbigniew Sankowski
alergologia
Maria Jolanta Stanosz-Sankowska
lek. med. Maria Jolanta Stanosz-Sankowska
neurologia, epileptologia
Małgorzata Kowalska
lek. med. Małgorzata Kowalska
reumatologia
lek. Paweł Jakubowski
neurochirurgia
Sebastian Wiśniewski
lek. med. Sebastian Wiśniewski
neurologia
Beata Wasilewska
lek. med. Beata Wasilewska
neurologia dziecięca
Lidia Krysztoforska
lek. med. Lidia Krysztoforska
dermatologia
Agata_Szoldra-Seiler
lek. med. Agata Szołdra-Seiler
laryngologia
Agata Markowska
Agata Markowska
neurologopeda, trener biofeedback’u oraz tDCS

Pracownia EEG

W Pracowni EEG Centrum Medycznego Alergosan wykonujemy badania EEG u dzieci i u dorosłych w czuwaniu i we śnie. Badania EEG są oceniane przez doświadczonych neurologów posiadających licencje elektroencefalografii i neurofizjologii klinicznej Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.

Neurologopedia

Diagnoza i terapia: afazji i dyzartrii (zaburzeń mowy po uszkodzeniach mózgu), rozwojowych zaburzeń mowy (alalii, ORM), zaburzeń komunikacji w chorobach neurodegeneracyjnych (chorobie Parkinsona, Alzheimera, SLA, SM), dysfagii (zaburzeń połykania).

Biofeedback

Terapia stosowana jest z powodzeniem przy zaburzeniach uwagi, koncentracji, nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD i ADD), problemach szkolnych (dysleksji, dysgrafii), tikach, przewlekłych bólach głowy, migrenach, zaburzeniach snu, stanach lękowych, tremie, depresji, napięciu wewnętrznym i obniżonej samoocenie.

tDSC

tDCS - technika mikropolaryzacji w komórce neuronalnej centralnego układu nerwowego jest stosowana w zaburzeniach nastroju i depresji, nerurorehabilitacji po udarach mózgu, fibromialgii, migrenach, zburzeniach koncentracji, pamięci, uwagi (ADHD i ADD), zaburzeniach pamięci, chorobach neurodegeneracyjnych (chorobie Parkinsona, chorobie Alzheimera), autyzmie i zespole Aspergera, szumach usznych.

Kontakt i rejestracja:

Centrum Medyczne Alergosan
ul. Jabłoniowa 24 B/C
75-679 Koszalin
Rejestracja 11:00 – 18:00
(pon.-piątek)
tel. 94 342 50 91

Dane rejestrowe:

Alergosan sp. z o.o.
ul. Warmińska 5
75-393 Koszalin
KRS: 0000619168
NIP: 6692528096
REGON: 364488212

Copyright © 2020 Alergosan Sp. z o.o. All rights reserved. RODO