Poradnia Alergologiczna

Centrum Medyczne Alergosan
ul. Jabłoniowa 24 B/C, 75-679 Koszalin
www.alergosan.pl
Rejestracja (pon.-piątek), tel. 94 342 50 91

Diagnostyka i leczenie:

Choroby alergiczne u dzieci i u dorosłych:

oraz

  • przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
  • szkolenie w zakresie techniki inhalacji (inhalatorki osobiste aerozolowe, proszkowe, inhalatory pneumatyczne, inhalatory typu MESH)

Testy skórne punktowe

W Poradni Alergologicznej wykonujemy testy skórne punktowe z aeroalergenami (alergenami inhalacyjnymi): pyłkami roślin, zarodnikami grzybów pleśniowych, roztoczami kurzu domowego, naskórkami zwierząt) oraz z alergenami pokarmowymi (w tym z alergenami mleka krowiego i koziego, mąki pszennej i żytniej, glutenu oraz białka i żółtka jaja kurzego).

Testy są wykonywane szybko i bezboleśnie (badanie trwa ok 20 minut i polega na nakłuciu naskórka przez nałożoną wcześniej kroplę alergenu. Testy skórne punktowe stanowią metodę diagnostyczną pierwszego wyboru u pacjentów z podejrzeniem alergicznego nieżytu nosa, alergicznego zapalenia spojówek i astmy oskrzelowej. Testy mogą być wykonywane od w czesnego dzieciństwa (bez dolnego limitu wieku) do późnej starości. Uwaga – przed wykonaniem testów należy na 7 dni wcześniej odstawić leki przeciwhistaminowe.

czytaj więcej …

alergenowo swoiste IgE

Wykonujemy badanie poziomów alergenowo swoistych IgE w surowicy („testy z krwi”). Badanie wykonujemy (podobnie jak testy skórne punktowe) w celu znalezienia przyczyny alergii. Badanie może być wykonane w każdym wieku. Do wykonania badania wystarczy pobranie bardzo małej ilość krwi – 200 μl (0,2 ml). Krew można pobrać z żyły lub z palca, co jest szczególnie ważne u małych dzieci. Badanie asIgE można wykonywać w każdym wieku, w tym u małych dzieci (również u niemowląt), u pacjentów zażywających leki przeciwhistaminowe oraz u kobiet ciężarnych. Wykonujemy panele diagnostyczne, w skład których wchodzą przeciwciała IgE skierowane przeciw alergenom inhalacyjnym, alergenom pokarmowym, alergenom jadu i śliny owadów (osy, pszczoły, szerszenia, meszki i komara) oraz antybiotykom.

czytaj więcej …

Diagnostyka molekularna alergii

Wykonujemy badanie poziomów alergenowo swoistych IgE skierowanych przeciwko poszczególnym molekułom danego źródła alergenowego (np. pyłku roślin, roztoczy kurzu domowego, pokarmów). Poszczególne źródła alergenu zawierają od kilku do kilkudziesięciu komponent alergenowych. Przykładowo: pyłki traw zawierają 10, pyłki brzozy 8, a orzeszki ziemne 16 potencjalnie uczulających molekuł. Wykazanie przeciwciał IgE przeciw komponentom alergenowym pierwotnie uczulającym pyłków roślin i roztoczy kurzu domowego pozwala z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć sukces immunoterapii swoistej (odczulania). Diagnostyka molekularna pozwala również na identyfikację komponent alergenowych odpowiedzialnych za ciężkie reakcje alergiczne, za przetrwałe reakcje alergiczne oraz odpowiedzialnych za reakcje krzyżowe z molekułami należących do tych samych rodzin, ale występujących w innych, nawet niespokrewnionych gatunkowo, pokarmach. Owalbumina, komponenta alergenowa białka jaja kurzego może być zawarta w śladowych, prawie nieoznaczalnych ilościach w szczepionkach przeciw odrze, śwince, różyczce, wściekliźnie i przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu. Podawanie tych szczepionek dzieciom, nawet z ciężkimi postaciami alergii na jajo kurze jest całkowicie bezpieczne. Ponieważ tylko ta komponenta alergenowa białka jaja kurzego jest zwarta w szczepionkach, to nie stwierdzenie skierowanych przeciwko tej molekule przeciwciał IgE może całkowicie uwolnić rodziców dziecka od lęku przed wystąpieniem reakcji alergicznej po podaniu szczepionek.

czytaj więcej …

Naskórkowe testy płatkowe

Testy płatkowe służą do diagnostyki alergicznego wyprysku kontaktowego. Wyprysk kontaktowy powstaje pod wpływem kontaktu z haptenami (alergenami środowiska zewnętrznego o niskiej masie cząsteczkowej, które mogą wywoływać odpowiedź immunologiczną jedynie w połączeniu z białkami organizmu człowieka).

W naszej Poradni wykonujemy testy płatkowe z 30 haptenami. Jest to tzw. Polska Seria Podstawowa. Wśród alergenów znajdują się m.in. barwniki tekstylne, parafenylenodiamina, formaldehyd, balsam peruwiański, metale, propolis, miejscowe preparaty glikokortykosteroidów i substancje zapachowe (będące składnikami kosmetyków).

W naszej Poradni wykonujemy również testy płatkowe z 11 metalami i metakrylanem metylu (wchodzącym w skład cementu kostnego), szczególnie u pacjentów z podejrzeniem alergii na metale, u których planowane jest wszczepienie implantów metalowych.

Testy płatkowe wykonuje się skórze pleców, a ich odczytu dokonuje się po 48 i 72 godzinach. Ich wykonanie wymaga 3 wizyt w Poradni: I wizyta – założenie testów, II wizyta – odczyt po 48 godzinach, III wizyta – odczyt po 72 godzinach.

czytaj więcej …

Testy skórne punkowe i śródskórne ze środkami znieczulenia miejscowego

W przypadku podejrzenia reakcji alergicznej I typu (IgE-zależnej) na środki znieczulenia miejscowego wykonuje się testy punktowe, a w razie ujemnego wyniku – testy śródskórne ze wzrastającymi stężeniami leku. Jeżeli testy śródskórne są ujemne, to wstrzykuje się podskórnie 0,5-1 ml danego leku (próba prowokacyjna). Stosując tę metodę, nie obserwowano poważnych reakcji alergicznych na lek znieczulający miejscowo, jeżeli wyniki testów skórnych i próby prowokacyjnej były ujemne. Testy skórne punktowe i śródskórne mogą być wykonywane tylko z preparatami nie zawierającymi w swoim składzie adrenaliny. Adrenalina powoduje skurcz naczyń krwionośnych – dlatego w miejscu wykonania testu skórnego zamiast powstania reakcji bąblowo-rumieniowej, pojawia się biała plama, co uniemożliwia interpretację testu. W naszej Poradni Alergologicznej dysponujemy dwoma środkami znieczulenia miejscowego – lignokainą (lidokainą) oraz mepiwakainą, które nie zawierają dodatku adrenaliny i z tymi lekami wykonujemy testy punktowe, śródskórne oraz próbę prowokacyjną. Wykonanie takiego badania trwa dużej (ok. 2 godzin), niż wykonanie testów skórnych punktowych z pospolitymi alergenami środowiskowymi (ok. 20 minut).

czytaj więcej …

Spirometria

Badanie spirometryczne wykonuje się najczęściej podczas wykonywania natężonych manewrów oddechowych, podczas których elektroniczny moduł spirometru mierzy określone objętości wdychanego i wydychanego powietrza z płuc oraz szybkości przepływu powietrza w drogach oddechowych. Badanie pozwala na wykazanie obturacji (upośledzenia przepływu powietrza w oskrzelach). co ma podstawowe znaczenie dla rozpoznawania astmy. Należy jednak podkreślić, że prawidłowe badanie spirometryczne nie wyklucza astmy. Natomiast nieprawidłowe badanie spirometryczne, w którym stwierdza się utrwaloną obturację pozwala na rozpoznanie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Prawidłowa spirometria wyklucza rozpoznanie POChP.

czytaj więcej …

Odczulanie (immunoterapia swoista)

Immunoterapia swoista (odczulanie) jest jedyną przyczynową metodą leczenia alergii. Polega na podawaniu wzrastających stopniowo dawek wyciągu alergenowego (np. z pyłków roślin, roztoczy kurzu domowego) uczulonemu pacjentowi w celu złagodzenia objawów wywołanych przez ekspozycję na dany alergen. Odczulanie jest skuteczne w leczeniu chorób, u których podłoża leży alergia zależna od przeciwciał IgE. Praktyka kliniczna pokazuje, że te metoda lecznicza może być skuteczna tylko w niektórych postaciach alergii IgE-zależnej, a mianowicie w alergicznym nieżycie nosa, astmie oskrzelowej i alergii na jad owadów błonkoskrzydłych (osy, pszczoły). Immunoterapia swoista tradycyjnie była i jest nadal stosowana drogą podskórną, ale obecnie dostępna jest również podjęzykowa droga podania alergenu w postaci kropli lub tabletek.

czytaj więcej …

Alergologia

Testy skórne punktowe są najbardziej użytecznym i rekomendowanym narzędziem diagnostycznym w alergologii). Testy mogą być wykonywane od wczesnego dzieciństwa (bez dolnego limitu wieku) do późnej starości. Na 7 dni przed wykonaniem testów należy odstawić leki przeciwhistaminowe.

Badanie poziomów alergenowo swoistych IgE w surowicy wykonujemy w celu znalezienia przyczyny alergii. Do wykonania badania wystarczy pobranie bardzo małej ilość krwi – 200 μl (0,2 ml), z żyły lub z palca. Badanie można wykonywać w każdym wieku, w tym u małych dzieci (również u niemowląt), u pacjentów zażywających leki przeciwhistaminowe oraz u kobiet ciężarnych.

Diagnostyka molekularna pozwala z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć sukces immunoterapii swoistej (odczulania). Umożliwia również identyfikację komponent alergenowych odpowiedzialnych za ciężkie reakcje alergiczne, za przetrwałe reakcje alergiczne oraz za reakcje krzyżowe z molekułami należącymi do tych samych rodzin, ale występujących w innych, nawet niespokrewnionych gatunkowo, pokarmach.

Naskórkowe testy płatkowe służą do diagnostyki alergicznego wyprysku kontaktowego. Wykonujemy testy płatkowe z 30 alergenami wchodzącymi w skład Polskiej Serii Podstawowej oraz z 11 metalami wchodzącymi w skład implantów. Testy płatkowe wykonuje się na skórze pleców, a ich odczytu dokonuje się po 48 i 72 godzinach.

W przypadku podejrzenia reakcji alergicznej na środki znieczulenia miejscowego wykonuje się testy punktowe, testy śródskórne ze wzrastającymi stężeniami leku oraz próbę prowokacyjną. Testy skórne mogą być wykonywane tylko z preparatami nie zawierającymi w swoim składzie adrenaliny.

Odczulanie (Immunoterapia swoista) jest jedyną przyczynową metodą leczenia alergii. Polega na podawaniu wrastających stopniowo dawek wyciągu alergenowego (np. z pyłków roślin, roztoczy kurzu domowego) uczulonemu pacjentowi w celu złagodzenia objawów wywołanych przez ekspozycję na dany alergen.

Nasi Specjaliści

Zbigniew Sankowski
dr n. med. Zbigniew Sankowski
alergologia
Maria Jolanta Stanosz-Sankowska
lek. med. Maria Jolanta Stanosz-Sankowska
neurologia, epileptologia
Małgorzata Kowalska
lek. med. Małgorzata Kowalska
reumatologia
lek. Paweł Jakubowski
neurochirurgia
Sebastian Wiśniewski
lek. med. Sebastian Wiśniewski
neurologia
Beata Wasilewska
lek. med. Beata Wasilewska
neurologia dziecięca
Lidia Krysztoforska
lek. med. Lidia Krysztoforska
dermatologia
Agata_Szoldra-Seiler
lek. med. Agata Szołdra-Seiler
laryngologia
Agata Markowska
Agata Markowska
neurologopeda, trener biofeedback’u oraz tDCS

Pracownia EEG

W Pracowni EEG Centrum Medycznego Alergosan wykonujemy badania EEG u dzieci i u dorosłych w czuwaniu i we śnie. Badania EEG są oceniane przez doświadczonych neurologów posiadających licencje elektroencefalografii i neurofizjologii klinicznej Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.

Neurologopedia

Diagnoza i terapia: afazji i dyzartrii (zaburzeń mowy po uszkodzeniach mózgu), rozwojowych zaburzeń mowy (alalii, ORM), zaburzeń komunikacji w chorobach neurodegeneracyjnych (chorobie Parkinsona, Alzheimera, SLA, SM), dysfagii (zaburzeń połykania).

Biofeedback

Terapia stosowana jest z powodzeniem przy zaburzeniach uwagi, koncentracji, nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD i ADD), problemach szkolnych (dysleksji, dysgrafii), tikach, przewlekłych bólach głowy, migrenach, zaburzeniach snu, stanach lękowych, tremie, depresji, napięciu wewnętrznym i obniżonej samoocenie.

tDSC

tDCS - technika mikropolaryzacji w komórce neuronalnej centralnego układu nerwowego jest stosowana w zaburzeniach nastroju i depresji, nerurorehabilitacji po udarach mózgu, fibromialgii, migrenach, zburzeniach koncentracji, pamięci, uwagi (ADHD i ADD), zaburzeniach pamięci, chorobach neurodegeneracyjnych (chorobie Parkinsona, chorobie Alzheimera), autyzmie i zespole Aspergera, szumach usznych.

Kontakt i rejestracja:

Centrum Medyczne Alergosan
ul. Jabłoniowa 24 B/C
75-679 Koszalin
Rejestracja 11:00 – 18:00
(pon.-piątek)
tel. 94 342 50 91

Dane rejestrowe:

Alergosan sp. z o.o.
ul. Warmińska 5
75-393 Koszalin
KRS: 0000619168
NIP: 6692528096
REGON: 364488212

Copyright © 2020 Alergosan Sp. z o.o. All rights reserved. RODO