Zespół po COVID-19 (Post COVID-19 syndrome)

Centrum Medyczne Alergosan
ul. Jabłoniowa 24 B/C, 75-679 Koszalin
www.alergosan.pl
Rejestracja (pon.-piątek), tel. 94 342 50 91

Zespół po COVID-19 (Post COVID-19 syndrome).

  • dr n. med. specjalista chorób wewnętrznych i alergologii Zbigniew Sankowski

  • lek. specjalista neurologii Maria-Jolanta Stanosz-Sankowska

Od końca 2019 roku świat zmaga się z pandemią wywołaną zakażeniami nowym typem koronawirusa Sars-CoV2. Wirus wywołuje szerokie spektrum objawów choroby (coronavirus disease, COVID-19) od lekkich lub bezobjawowych zakażeń do ciężkiej niewydolności oddechowo-wielonarządowej. Ciężka postać infekcji występuje o ok. 15–20% zakażonych pacjentów i charakteryzuje się burzą cytokinową. Dochodzi do szybkiej proliferacji i hiperaktywacji limfocytów T, makrofagów i komórek NK oraz nadprodukcji ponad 150 zapalnych cytokin (glikoproteidy o masie cząsteczkowej od kilku do kilkunastu kDa, uwalniane są przez aktywowane komórki różnych tkanek wpływające na wzrost, proliferację i pobudzenie komórek biorących udział w odpowiedzi odpornościowej) i mediatorów chemicznych uwalnianych przez komórki odpornościowe lub nieimmunologiczne. Nadmierna aktywacja układu immunologicznego jest odpowiedzialna za ciężki przebieg choroby, ale nadal pozostaje zagadką fakt, dlaczego układ odpornościowy tak nadmiernie i katastrofalnie reaguje u niektórych pacjentów z COVID-19, podczas gdy u większości reaguje prawidłowo [1].

Okres wylęgania wirusa SARS-CoV-2 wynosi od 2 do14 dni (przeciętnie 6 dni, więcej niż 95% przypadków rozwija się do 11. dnia). Wydalanie wirusa jest największe najprawdopodobniej tuż przed wystąpieniem objawów klinicznych i w pierwszych dniach po nim (prawdopodobna zakaźność do 3 dni przed wystąpieniem objawów, maleje po 7 dniach od wystąpienia objawów) [2]. Ostra faza choroby trwa zwykle 7-14 dni, niekiedy do 4 tygodni. U części z pacjentów objawy choroby utrzymują się powyżej 4 tygodni – występuje u nich nadal replikacja wirusa, odpowiedź immunologiczna i hiperzapalna prowadząca do uszkodzenia narządów. Do ciężkich powikłań zakażenia SARS–CoV-2 należą zaburzenia neurologiczne (w tym encefalopatia, neuropatie, poinfekcyjne zapalenie mózgu, zespół Guillaina i Barrégo (polineuropatia), uogólnione mioklonie, zespół tylnej odwracalnej encefalopatii [PRES]), zapalenie mięśni, zapalenie mięśnia sercowego, powikłania o podłożu zapalnym i autoimmunizacyjnym. Po przebyciu ostrej fazy COVID-19, niezależnie od jej stopnia ciężkości, u części pacjentów mogą tez pojawić się nowe objawy – zmęczenie, złe tolerancja wysiłku fizycznego, duszność, bóle głowy, oraz wiele innych schorzeń neurokognitywnych określanych jako mgła mózgowa, niezdolność do wykonywania codziennych zadań fizycznych i zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia stresu, depresji, drażliwości, bezsenności lub frustracji. Mówimy wtedy o zespole po COVID-19 [3,5]. Fazy ewolucyjne zakażenia SARS-CoV-2 przedstawione są na Rys. 1.

Rys. 1. Fazy ewolucyjne infekcji SARS-CoV-1[3].


Pierwsze doniesienia o przedłużających się objawach COVID-19 pojawiły się w mediach społecznościowych – to ich użytkownicy stworzyli określenie long-COVID-19 (przedłużony COVID-19) dla utrzymywania się objawów po 4 tygodniach od momentu rozpoznaniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Sytuacja taka występuje u 10-20% pacjentów.

Autorzy amerykańscy Sarker i Ge dokonali analizy informacji dotyczących zespołu po przebytym COVID-19 pochodzących z portalu społecznościowego Reddit w okresie od 20.07.2020 do 31.07.2021 roku. Przeanalizowano 42995 postów, w których pacjenci zgłosili 47700 objawów po przebytej ostrej infekcji SARS-CoV-2 [4]. Objawy te przedstawione są na Rys. 2.

Rys 2. Objawy występujące u pacjentów po przebyciu COVID-19 [4].

Najczęstszymi objawami zgłaszanymi przez użytkowników portalu społecznościowego Reddit były problemy psychiczne (niepokój, stres,” mgła mózgowa”), bóle całego ciała i zmęczenie. Duszność występowała rzadziej, ale była najbardziej uporczywym objawem – utrzymywała się nawet ponad 12 miesięcy od momentu rozpoznania infekcji SARS-CoV-2. [4,5].

Patofizjologia zespołu po COVID-19 nie jest do końca znana i najprawdopodobniej nie jest taka sama u wszystkich pacjentów. U większości pacjentów rzadko dochodzi do poważnych powikłań, niemniej u 25% pacjentów występują zmiany pozapalne w sercu, u 7% występuje dysfunkcja lewej komory i rozwija się nadciśnienie tętnicze lub dochodzi do jego dysregulacji, która wymaga modyfikacji leczenia hipotensyjnego. U 10-20% występują rozległe pozapalne zmiany w płucach wymagające specjalistycznego leczenia pulmonologicznego. Z obserwacji polskich autorów wynika, że u 90% pacjentów, którzy odczuwają zmęczenie, duszność i obniżenie tolerancji wysiłku fizycznego nie stwierdza się istotnych zaburzeń w obrębie układu sercowo-naczyniowego i w obrębie układu oddechowego [3]. Należy dążyć do jak najszybszej diagnostyki powikłań po COVID-19, aby chorych bez istnych uszkodzeń narządowych objąć programami rehabilitacji. Odpowiednio dobrane ćwiczenia fizyczne stanowią niezwykle istotny element postępowania. Istnieją przytłaczające dowody na to, że trening fizyczny pomaga w zachowaniu sprawności fizycznej, a także przynosi krótko-, średnio- i długoterminowe korzyści zdrowotne, które zapobiegają, opóźniają, łagodzą, a nawet odwracają część chorób metabolicznych, płucnych, sercowo-naczyniowych, neuropoznawczych, zapalnych, reumatycznych i mięśniowo-szkieletowych.

Autorzy najnowszych zaleceń podkreślają potrzebę wprowadzania aktywności fizycznej o odpowiednim natężeniu i ćwiczeń dostosowanych do potrzeb pacjenta. Właściwe i dopasowane ćwiczenia stanowią obiecującą, skuteczną terapię łagodzącą objawy po COVID-19 i pomagają w szybszym powrocie do zdrowia oraz zwiększeniu autonomii, funkcjonalności i jakości życia pacjentów. U pacjentów z uczuciem duszności zalecone są techniki kontrolowania oddychania, normalizujące wzorce oddychania, zwiększające wydolność mięśni oddechowych, co skutkuje zmniejszeniem wydatkowania energii i zmniejszeniem podrażnienia dróg oddechowych [3]. Porady dotyczące odpowiednich ćwiczeń dostępne są w intrenecie: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333818/WHO-EURO-2020-855-40590-54773-pl.pdf

Eksperci wciąż ustalają, jakie rodzaje leków lub terapii mogą pomóc złagodzić skutki stanów po COVID-19. Istnieją jednak ustalone sposoby radzenia sobie ze stresem związanym z zespołem po COVID-19.
1. Należy robić przerwy w oglądaniu, czytaniu lub słuchaniu wiadomości, w tym pochodzących z mediów społecznościowych. Nadmiar wiadomości o pandemii COVID-19 może być źródłem dodatkowego niepotrzebnego stresu.
2. Należy słuchać własnego ciała, wykonywać ćwiczenia fizyczne, w tym rozciągowe oraz starać się głęboko oddychać.
3. Należy jeść zdrowe, dobrze zbilansowane posiłki.
4. Należy dbać o higienę snu oraz nie pić alkoholu ani nie używać narkotyków [5].

Ogólny przegląd piśmiennictwa dotyczący wpływu SARS-CoV-2 na układ nerwowy jednoznacznie wskazuje, że wirus ten jest zdolny do wywoływania różnorodnych objawów neurologicznych, takich jak bóle głowy, zaburzenia świadomości i koncentracji oraz obniżona zdolność wyczuwania smaku i węchu. U wielu pacjentów po przebyciu infekcji SARS-CoV-2 występuje „mgła mózgowa”, charakteryzująca się deficytem pamięci krótkotrwałej i deficytem uwagi. Zaburzenia neurologiczne mogą się utrzymywać przez dłuższy czas po przebyciu choroby. Wielu autorów stwierdziło u takich pacjentów zmiany w badaniu elektroencefalograficznym (EEG) – fale ostre, ogniskowe fale theta i wolne. Obserwacje te są podstawą do stosowania u takich pacjentów częstszej i dokładniejszej diagnostyki w oparciu o badania EEG i zastosowaniu u nich leczenia w z wykorzystaniem biofeedbacku EEG oraz przezczaszkowej mikropolaryzacji prądem stałym (tDCS) [6]. Badania naukowe jednoznacznie wskazują, że EEG-Biofeedback ma pozytywny wpływ na pacjentów z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi oraz depresją. Ponadto powoduje korzystne efekty u osób ze stresem i lękiem, związanymi z pandemią COVID-19. EEG Biofeedback (Neurofeedback) wykrywa zmiany aktywności bioelektrycznej określonych obszarów mózgu. Dzięki biologicznego sprzężeniu zwrotnemu pacjent może świadomie zmieniać wzorzec fal wytwarzanych w mózgu, co pozwala wpływać na jego funkcjonowanie. Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym (mikropolaryzacja) polega na pobudzeniu neuronów i poprawie ich funkcji, stosowana jest w neurologii (neurorehabilitacji) i psychiatrii. Wnioski z badań przeprowadzonych do tej pory wskazują, że tDCS może poprawić funkcje poznawcze, sprawność motoryczną oraz nastrój [7,8].


Piśmiennictwo:
1. Afrin LB, Weinstock LB, Molderings GJ. Covid-19 hyperinflammation and post-Covid-19 illness may be rooted in mast cell activation syndrome. Int J Infect Dis. 2020 Nov; 100: 327–332. Published online 2020 Sep 10. doi: 10.1016/j.ijid.2020.09.016
2. Mrukowicz J., Rymer W., Wroczyńska A, Parczewski M. COVID-19. Podręcznik Interna – Medycyna Praktyczna: COVID-19 (mp.pl) (dostep 17.01.2022)
3. Kapusta J, Chudzik M. Rehabilitacja po przebyciu COVID-19. Medycyna po Dyplomie 2021 listopad; 11:68-79. https://podyplomie.pl/medycyna/36842,rehabilitacja-po-przebyciu-covid-19 (dostęp 17.01.2022)
4. Abeed Sarker A, Ge Y. Mining long-COVID symptoms from Reddit: characterizing post-COVID syndrome from patient reports. JAMIA Open. 2021 Jul; 4(3): ooab075. Published online 2021 Sep 2. doi: 10.1093/jamiaopen/ooab075
5. Post-COVID Conditions, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects.html (dostęp 16.01.2022)
6. Kopańska M, Banaś-Ząbczyk A , Łagowska A, Kuduk B, Szczygielski J. Changes in EEG Recordings in COVID-19 Patients as a Basis for More Accurate QEEG Diagnostics and EEG Neurofeedback Therapy: A Systematic Review. J Clin Med. 2021 Mar; 10(6): 1300. Published online 2021 Mar 22. doi: 10.3390/jcm10061300
7. Zespół pocovidowy – rehabilitacja po COVID-19. https://biomed.org.pl/baza-wiedzy/zespol-pocovidowy-rehabilitacja-po-covid-19/ (dostęp 16.01.2022)
8. Metoda tDCS – mikropolaryzacja błony komórkowej neuronu. https://biomed.org.pl/baza-wiedzy/metoda-tdcs-mikropolaryzacja-blony-komorkowej-neuronu/ (dostęp 30.01.2022)

W butelce przed tobą jest pigułka, cudo współczesnej medycyny, która potrafi regulować transkrypcję genów w całym organizmie, pomaga chronić przed chorobami serca, udarem, cukrzycą, otyłością i 12 rodzajami nowotworów, a ponadto kamieniami w pęcherzyku żółciowym i zapaleniem uchyłków jelita grubego. Możesz oczekiwać, że pigułka cię wzmocni, wspomoże równowagę i poprawi profil lipidowy. Twoje kości staną się mocniejsze. W twoim sercu, mięśniach szkieletowych i mózgu wykształcą się nowe naczynia włosowate, poprawi się przepływ krwi i dowóz tlenu i substancji odżywczych. Wzrośnie sprawność umysłowa. Jeśli chorujesz na zapalenie stawów, zmniejszy dokuczliwe objawy. Pomoże ci wyregulować apetyt i prawdopodobnie stwierdzisz, że wolisz zdrowszą żywność. Będziesz czuł się lepiej, nawet młodziej, co potwierdzą zresztą badania fizjologiczne. Wzrośnie ci objętość krwi i poprawi się przemiana materii. Nawet twój system odpornościowy będzie sprawniejszy.


To żart, takiej pigułki nie ma. Ale na recepcie wystarczy napisać „wysiłek”.

Alergologia

Testy skórne punktowe są najbardziej użytecznym i rekomendowanym narzędziem diagnostycznym w alergologii). Testy mogą być wykonywane od wczesnego dzieciństwa (bez dolnego limitu wieku) do późnej starości. Na 7 dni przed wykonaniem testów należy odstawić leki przeciwhistaminowe.

Badanie poziomów alergenowo swoistych IgE w surowicy wykonujemy w celu znalezienia przyczyny alergii. Do wykonania badania wystarczy pobranie bardzo małej ilość krwi – 200 μl (0,2 ml), z żyły lub z palca. Badanie można wykonywać w każdym wieku, w tym u małych dzieci (również u niemowląt), u pacjentów zażywających leki przeciwhistaminowe oraz u kobiet ciężarnych.

Diagnostyka molekularna pozwala z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć sukces immunoterapii swoistej (odczulania). Umożliwia również identyfikację komponent alergenowych odpowiedzialnych za ciężkie reakcje alergiczne, za przetrwałe reakcje alergiczne oraz za reakcje krzyżowe z molekułami należącymi do tych samych rodzin, ale występujących w innych, nawet niespokrewnionych gatunkowo, pokarmach.

Nasi Specjaliści

Zbigniew Sankowski
dr n. med. Zbigniew Sankowski
alergologia
Maria Jolanta Stanosz-Sankowska
lek. med. Maria Jolanta Stanosz-Sankowska
neurologia, epileptologia
Małgorzata Kowalska
lek. med. Małgorzata Kowalska
reumatologia
lek. Paweł Jakubowski
neurochirurgia
Sebastian Wiśniewski
lek. med. Sebastian Wiśniewski
neurologia
Beata Wasilewska
lek. med. Beata Wasilewska
neurologia dziecięca
Lidia Krysztoforska
lek. med. Lidia Krysztoforska
dermatologia
Agata_Szoldra-Seiler
lek. med. Agata Szołdra-Seiler
laryngologia
Agata Markowska
Agata Markowska
neurologopeda, trener biofeedback’u oraz tDCS

Pracownia EEG

W Pracowni EEG Centrum Medycznego Alergosan wykonujemy badania EEG u dzieci i u dorosłych w czuwaniu i we śnie. Badania EEG są oceniane przez doświadczonych neurologów posiadających licencje elektroencefalografii i neurofizjologii klinicznej Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.

Neurologopedia

Diagnoza i terapia: afazji i dyzartrii (zaburzeń mowy po uszkodzeniach mózgu), rozwojowych zaburzeń mowy (alalii, ORM), zaburzeń komunikacji w chorobach neurodegeneracyjnych (chorobie Parkinsona, Alzheimera, SLA, SM), dysfagii (zaburzeń połykania).

Biofeedback

Terapia stosowana jest z powodzeniem przy zaburzeniach uwagi, koncentracji, nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD i ADD), problemach szkolnych (dysleksji, dysgrafii), tikach, przewlekłych bólach głowy, migrenach, zaburzeniach snu, stanach lękowych, tremie, depresji, napięciu wewnętrznym i obniżonej samoocenie.

tDSC

tDCS - technika mikropolaryzacji w komórce neuronalnej centralnego układu nerwowego jest stosowana w zaburzeniach nastroju i depresji, nerurorehabilitacji po udarach mózgu, fibromialgii, migrenach, zburzeniach koncentracji, pamięci, uwagi (ADHD i ADD), zaburzeniach pamięci, chorobach neurodegeneracyjnych (chorobie Parkinsona, chorobie Alzheimera), autyzmie i zespole Aspergera, szumach usznych.

Kontakt i rejestracja:

Centrum Medyczne Alergosan
ul. Jabłoniowa 24 B/C
75-679 Koszalin
Rejestracja 11:00 – 18:00
(pon.-piątek)
tel. 94 342 50 91

Dane rejestrowe:

Alergosan sp. z o.o.
ul. Warmińska 5
75-393 Koszalin
KRS: 0000619168
NIP: 6692528096
REGON: 364488212

Copyright © 2020 Alergosan Sp. z o.o. All rights reserved. RODO