mgr Agata Markowska

neurologopeda, trener biofeedback’u oraz tDCS 

Agata Markowska, neurologopeda, trener EEG biofeedback’u z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Neurofizjoligii Klinicznej, terapeuta tDCS, Certyfikat Zawodowy Polskiego Związku Logopedycznego nr 01204/16/0002/2019.

Absolwentka Podyplomowych Studiów z Logopedii i Glottodydaktyki na Uniwersytecie Szczecińskim (2004) oraz podyplomowych studiów specjalizacyjnych z Neurologopedii na Uniwersytecie Gdańskim (2006). Od sierpnia 2006 roku pracuje w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie, początkowo w Poradni Logopedycznej Przychodni Kompleksowej Rehabilitacji, a następnie od kwietnia 2011 w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Leczenia Padaczek, z Pododdziałem Udarowym, Pracownią EEG. Pracownik naszej przychodni od 2010 roku, gdzie od początku prowadzi terapię neurologopedyczną oraz treningi biofeedback’u. Licencję (certyfikat) terapeuty EEG Biofeedback honorowaną przez Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej uzyskała w 2013 roku. Posiada Srebrny Certyfikat Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, którego jest członkiem, systematycznie uczestniczy w organizowanych przez Towarzystwo konferencjach naukowo – szkoleniowych. Diagnozuje i prowadzi terapię pacjentów z deficytami komunikacyjnymi po uszkodzeniach OUN (z afazją , dyzartrią, pragnozją, wszelkiego rodzaju apraksjami i agnozjami), a także dysfagią . Obejmuje swoją opieką nie tylko pacjentów poudarowych lecz także cierpiących na inne schorzenia neurologiczne np. miastenię ,dystonię, SLA, chorobę Alzheimera, Parkinsona. Nie jest Jej obca terapia pacjenta z zespołem zamknięcia, z rurką ustno- gardłową, będącego w respiratoroterapii, karmionego przez PEG. Praca jest Jej pasją. Regularnie uczestniczy w konferencjach, spotkaniach i warsztatach z zakresu neurologii, neuropsychologii i neurologopedii, jak również samodzielnie się dokształca. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z innymi czynnie uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach i warsztatach nie tylko w naszym regionie.

Doskonalenie zawodowe:

 • Terapia ustno- twarzowa i stymulacja psychomotoryczna dziecka z nieprawidłowym
  napięciem mięśniowym. Metoda Castillo Moralesa. (2008)

 • Diagnoza różnicowa dzieci z ORM. (2012)

 • Terapia Pozycji Oralnej Talk Tools. (2013)

 • Metoda Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Padovan w teorii i praktyce logopedycznej.(2017)

 • Dysfunkcje oddychania i połykania w diagnozie i terapii logopedycznej.(2017)

 • Innowacyjne metody neurorehabilitacji w terapii funkcji językowych i poznawczych.(2017)

 • Terapia neurologopedyczna z pacjentem porażonym czterokończynowo z rurką tracheostomijną. (2019)

 • Masaż neurologopedyczny palpacyjno- pulsacyjny. (2019)

 • Kompleksowa diagnostyka i terapia dysfagii u dorosłych i dzieci. (2019)

 • Przezczaszkowa stymulacja stałoprądowa (tDCS). (2019)

Aktywność zawodowa:

 • Wybrane zaburzenia praksji i gnozji u pacjenta po udarze niedokrwiennym mózgu”
  referat wygłoszony w Szczecińskiej Izbie Lekarskiej. (XI 2004)

 • Nieafatyczne zaburzenia komunikacji językowej oraz zaburzenia zachowania po udarze niedokrwiennym mózgu” wystąpienie podczas Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej w Lublinie (VI 2005)

 • Zaburzenia funkcji poznawczych po udarach niedokrwiennych mózgu”, „Skutki udarów mózgu”, udział w charakterze prelegenta w działaniach edukacyjno- promocyjnych wśród pacjentów i personelu medycznego w zakresie udaru mózgu praz wtórnej profilaktyki i edukacji poudarowej „ DBAM O MÓZG ” (X 2019)

 • Skutki dysfagii neurogennej” referat wygłoszony podczas V konferencji szkoleniowej „Pielęgniarstwo interdyscyplinarne” (V 2019)

 • Zaburzenia poznawcze w cukrzycy” referat wygłoszony podczas konferencji „W kręgu cukrzycy” (VI 2017)

Publikacje:

 • Nieafatyczne zaburzenia komunikacji językowej oraz zaburzenia zachowania niedokrwiennym mózgu” doniesienia z własnych badań w: Biuletyn Logopedyczny PTL (V 2005)

Alergologia

Testy skórne punktowe są najbardziej użytecznym i rekomendowanym narzędziem diagnostycznym w alergologii). Testy mogą być wykonywane od wczesnego dzieciństwa (bez dolnego limitu wieku) do późnej starości. Na 7 dni przed wykonaniem testów należy odstawić leki przeciwhistaminowe.

Badanie poziomów alergenowo swoistych IgE w surowicy wykonujemy w celu znalezienia przyczyny alergii. Do wykonania badania wystarczy pobranie bardzo małej ilość krwi – 200 μl (0,2 ml), z żyły lub z palca. Badanie można wykonywać w każdym wieku, w tym u małych dzieci (również u niemowląt), u pacjentów zażywających leki przeciwhistaminowe oraz u kobiet ciężarnych.

Diagnostyka molekularna pozwala z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć sukces immunoterapii swoistej (odczulania). Umożliwia również identyfikację komponent alergenowych odpowiedzialnych za ciężkie reakcje alergiczne, za przetrwałe reakcje alergiczne oraz za reakcje krzyżowe z molekułami należącymi do tych samych rodzin, ale występujących w innych, nawet niespokrewnionych gatunkowo, pokarmach.

Naskórkowe testy płatkowe służą do diagnostyki alergicznego wyprysku kontaktowego. Wykonujemy testy płatkowe z 30 alergenami wchodzącymi w skład Polskiej Serii Podstawowej oraz z 11 metalami wchodzącymi w skład implantów. Testy płatkowe wykonuje się na skórze pleców, a ich odczytu dokonuje się po 48 i 72 godzinach.

W przypadku podejrzenia reakcji alergicznej na środki znieczulenia miejscowego wykonuje się testy punktowe, testy śródskórne ze wzrastającymi stężeniami leku oraz próbę prowokacyjną. Testy skórne mogą być wykonywane tylko z preparatami nie zawierającymi w swoim składzie adrenaliny.

Odczulanie (Immunoterapia swoista) jest jedyną przyczynową metodą leczenia alergii. Polega na podawaniu wrastających stopniowo dawek wyciągu alergenowego (np. z pyłków roślin, roztoczy kurzu domowego) uczulonemu pacjentowi w celu złagodzenia objawów wywołanych przez ekspozycję na dany alergen.

Nasi Specjaliści

Zbigniew Sankowski
dr n. med. Zbigniew Sankowski
alergologia
Maria Jolanta Stanosz-Sankowska
lek. med. Maria Jolanta Stanosz-Sankowska
neurologia, epileptologia
Małgorzata Kowalska
lek. med. Małgorzata Kowalska
reumatologia
lek. Paweł Jakubowski
neurochirurgia
Sebastian Wiśniewski
lek. med. Sebastian Wiśniewski
neurologia
Beata Wasilewska
lek. med. Beata Wasilewska
neurologia dziecięca
Lidia Krysztoforska
lek. med. Lidia Krysztoforska
dermatologia
Agata_Szoldra-Seiler
lek. med. Agata Szołdra-Seiler
laryngologia
Agata Markowska
Agata Markowska
neurologopeda, trener biofeedback’u oraz tDCS

Pracownia EEG

W Pracowni EEG Centrum Medycznego Alergosan wykonujemy badania EEG u dzieci i u dorosłych w czuwaniu i we śnie. Badania EEG są oceniane przez doświadczonych neurologów posiadających licencje elektroencefalografii i neurofizjologii klinicznej Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.

Neurologopedia

Diagnoza i terapia: afazji i dyzartrii (zaburzeń mowy po uszkodzeniach mózgu), rozwojowych zaburzeń mowy (alalii, ORM), zaburzeń komunikacji w chorobach neurodegeneracyjnych (chorobie Parkinsona, Alzheimera, SLA, SM), dysfagii (zaburzeń połykania).

Biofeedback

Terapia stosowana jest z powodzeniem przy zaburzeniach uwagi, koncentracji, nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD i ADD), problemach szkolnych (dysleksji, dysgrafii), tikach, przewlekłych bólach głowy, migrenach, zaburzeniach snu, stanach lękowych, tremie, depresji, napięciu wewnętrznym i obniżonej samoocenie.

tDSC

tDCS - technika mikropolaryzacji w komórce neuronalnej centralnego układu nerwowego jest stosowana w zaburzeniach nastroju i depresji, nerurorehabilitacji po udarach mózgu, fibromialgii, migrenach, zburzeniach koncentracji, pamięci, uwagi (ADHD i ADD), zaburzeniach pamięci, chorobach neurodegeneracyjnych (chorobie Parkinsona, chorobie Alzheimera), autyzmie i zespole Aspergera, szumach usznych.

Kontakt i rejestracja:

Centrum Medyczne Alergosan
ul. Jabłoniowa 24 B/C
75-679 Koszalin
Rejestracja 8:00 – 18.00
(pon.-piątek)
tel. 94 342 50 91

Dane rejestrowe:

Alergosan sp. z o.o.
ul. Warmińska 5
75-393 Koszalin
KRS: 0000619168
NIP: 6692528096
REGON: 364488212

Copyright © 2020 Alergosan Sp. z o.o. All rights reserved. RODO