dr n. med. Zbigniew Sankowski

Zbigniew Sankowski

 specjalista chorób wewnętrznych i alergologii

Dr n. med. Zbigniew Sankowski ukończył z wyróżnieniem studia medyczne na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w 1980 roku. W latach 1980 – 1989 pracował w Oddziale Internistyczno-Kardiologicznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koszalinie i zdobył specjalizację I i II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych. Od 1990 do 1992 był zastępcą ordynatora w Oddziale Pulmonologicznym Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc. Następnie został kierownikiem nowoutworzonej Poradni Alergologicznej w Koszalinie. W 1995 zdał państwowy egzamin specjalizacyjny z alergologii. Poradnia Alergologiczna była pierwszym ośrodkiem w Województwie Zachodniopomorskim, w której prowadzono immunoterapię swoistą (odczulanie) na jady owadów błonkoskrzydłych metodą ultra-rush. W Poradni leczono wiele ciężkich przypadków astmy, atopowego zapalenia skóry i pokrzywki. W 1997 roku dr Sankowski tworzy Prywatny Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Alergii „Alergosan”, obecnie Centrum Medyczne „Alergosan”. W 2006 roku ukończył Studia Podyplomowe w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie, co pozwoliło na odpowiednią modyfikację diet u pacjentów z przewlekłą pokrzywką i atopowym zapaleniem skóry. Działalność Poradni została uhonorowana nagrodą „ZŁOTEGO IgE” Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (2008). Wręczona wtedy statuetka „Orły Alergologii Polskiej” na zdjęciu poniżej.

28.11.2018 uchwałą Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Dr n. med. Zbigniew Sankowski jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, w latach 2009-2012 pełnił funkcję przewodniczącego Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Uczestniczy w krajowych i zagranicznych sympozjach naukowych, prowadzi szkolenia z zakresu alergologii dla lekarzy POZ i lekarzy specjalistów. Jest również autorem artykułów w prasie medycznej.

Dr Sankowski zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób alergicznych u dzieci i u dorosłych: astmy oskrzelowej, alergicznego nieżytu nosa i spojówek, atopowego zapalenia skóry, pokrzywki, anafilaksji, alergii na jad owadów, wyprysku kontaktowego oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).

W Centrum Medycznym Alergosan są stosowane następujące metody diagnostyczne:

 • badania alergenowo swoistych IgE (przeciwciała IgE przeciw alergenom pyłków roślin, zarodników grzybów pleśniowych, roztoczy kurzu domowego, naskórków zwierząt, pokarmów, owadów i antybiotyków)

 • badania alergenowo swoistych IgE z komponentami alergenowymi (diagnostyka molekularna alergii) pyłków traw i brzozy, roztoczy kurzu domowego, orzecha ziemnego i białka jaja kurzego)

 • test Alex – badania alergenowo swoistych IgE przeciw 281 alergenom inhalacyjnym pokarmowym oraz ich komponentom (połączenie klasycznej diagnostyki popartej na alergenowo swoistych przeciwciałach IgE oraz diagnostyki molekularnej alergii)

 • testy skórne punktowe z alergenami pyłków roślin, zarodników grzybów pleśniowych, roztoczy kurzu domowego, naskórków zwierząt i pokarmów)

 • naskórkowe testy płatkowe (z alergenami powodującymi wyprysk kontaktowy, w tym płatkowe testy naskórkowe z metalami)

 • testy skórne punktowe i śródskórne ze środkami znieczulenia miejscowego

 • spirometria

Dr Zbigniew Sankowski promuje zdrowy styl życia, czynnie uprawia sport (bieganie, nordic walking). W 2007 roku brał udział XXIX Maratonie Warszawskim (zdjęcie poniżej).

Statuetka „Orły Alergologii Polskiej” 2008.

Maraton Warszawski 2007.

Publikacje:

 1. Zieliński J., Czajkowska-Malinowska M., Sankowski Z., Kisło A., Krawczyk K., Skucha W., Zalewska A., Remiszewski W., Kachel T., Cynowska B., Jędrzejczak M., Lichota I., Czechowska U., Trawińska E., Bednarek M. Wczesne wykrywanie POChP badaniem spirometrycznym grup wysokiego ryzyka. Pneumonol. Alergol. Pol., 2000, 68: 5-6, 217-22.

 2. Buczyłko K., Sankowski Z., Małek B. Odczulanie interferonem w samoistnej nadpłytkowości – opis przypadku. Alergologia Współczesna nr 1 (12), 2003: 19-24.

 3. Sankowski Z., Stanosz-Sankowska M.J., Murawska E. Uogólniona reakcja na insulinę ludzką i protaminę – opis przypadku. Alergologia Współczesna nr 2 (11), 2002: 25-28.

 4. Sankowski Z., Stanosz-Sankowska M.J., Murawska E. Odczulanie na insulinę – opis przypadku. Alergologia Współczesna nr1 (14), 2004: 24-26.

 5. Murawska-Waliszewska E., Sankowski Z. Xolair – doświadczenia własne. Expert Review of Respiratory Medicine. Wydanie polskie 2008 nr 4: 13-21.

 6. Sankowski Z. Rola diagnostyki komponentowej u pacjentów uczulonych na aeroalergeny. Alergologia i Immunologia Współczesna, nr. 38-39: s. 73-96 listopad 2017. Wydanie Specjalne

Alergologia

Testy skórne punktowe są najbardziej użytecznym i rekomendowanym narzędziem diagnostycznym w alergologii). Testy mogą być wykonywane od wczesnego dzieciństwa (bez dolnego limitu wieku) do późnej starości. Na 7 dni przed wykonaniem testów należy odstawić leki przeciwhistaminowe.

Badanie poziomów alergenowo swoistych IgE w surowicy wykonujemy w celu znalezienia przyczyny alergii. Do wykonania badania wystarczy pobranie bardzo małej ilość krwi – 200 μl (0,2 ml), z żyły lub z palca. Badanie można wykonywać w każdym wieku, w tym u małych dzieci (również u niemowląt), u pacjentów zażywających leki przeciwhistaminowe oraz u kobiet ciężarnych.

Diagnostyka molekularna pozwala z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć sukces immunoterapii swoistej (odczulania). Umożliwia również identyfikację komponent alergenowych odpowiedzialnych za ciężkie reakcje alergiczne, za przetrwałe reakcje alergiczne oraz za reakcje krzyżowe z molekułami należącymi do tych samych rodzin, ale występujących w innych, nawet niespokrewnionych gatunkowo, pokarmach.

Naskórkowe testy płatkowe służą do diagnostyki alergicznego wyprysku kontaktowego. Wykonujemy testy płatkowe z 30 alergenami wchodzącymi w skład Polskiej Serii Podstawowej oraz z 11 metalami wchodzącymi w skład implantów. Testy płatkowe wykonuje się na skórze pleców, a ich odczytu dokonuje się po 48 i 72 godzinach.

W przypadku podejrzenia reakcji alergicznej na środki znieczulenia miejscowego wykonuje się testy punktowe, testy śródskórne ze wzrastającymi stężeniami leku oraz próbę prowokacyjną. Testy skórne mogą być wykonywane tylko z preparatami nie zawierającymi w swoim składzie adrenaliny.

Odczulanie (Immunoterapia swoista) jest jedyną przyczynową metodą leczenia alergii. Polega na podawaniu wrastających stopniowo dawek wyciągu alergenowego (np. z pyłków roślin, roztoczy kurzu domowego) uczulonemu pacjentowi w celu złagodzenia objawów wywołanych przez ekspozycję na dany alergen.

Nasi Specjaliści

Zbigniew Sankowski
dr n. med. Zbigniew Sankowski
alergologia
Maria Jolanta Stanosz-Sankowska
lek. med. Maria Jolanta Stanosz-Sankowska
neurologia, epileptologia
Małgorzata Kowalska
lek. med. Małgorzata Kowalska
reumatologia
lek. Paweł Jakubowski
neurochirurgia
Sebastian Wiśniewski
lek. med. Sebastian Wiśniewski
neurologia
Beata Wasilewska
lek. med. Beata Wasilewska
neurologia dziecięca
Lidia Krysztoforska
lek. med. Lidia Krysztoforska
dermatologia
Agata_Szoldra-Seiler
lek. med. Agata Szołdra-Seiler
laryngologia
Agata Markowska
Agata Markowska
neurologopeda, trener biofeedback’u oraz tDCS

Pracownia EEG

W Pracowni EEG Centrum Medycznego Alergosan wykonujemy badania EEG u dzieci i u dorosłych w czuwaniu i we śnie. Badania EEG są oceniane przez doświadczonych neurologów posiadających licencje elektroencefalografii i neurofizjologii klinicznej Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.

Neurologopedia

Diagnoza i terapia: afazji i dyzartrii (zaburzeń mowy po uszkodzeniach mózgu), rozwojowych zaburzeń mowy (alalii, ORM), zaburzeń komunikacji w chorobach neurodegeneracyjnych (chorobie Parkinsona, Alzheimera, SLA, SM), dysfagii (zaburzeń połykania).

Biofeedback

Terapia stosowana jest z powodzeniem przy zaburzeniach uwagi, koncentracji, nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD i ADD), problemach szkolnych (dysleksji, dysgrafii), tikach, przewlekłych bólach głowy, migrenach, zaburzeniach snu, stanach lękowych, tremie, depresji, napięciu wewnętrznym i obniżonej samoocenie.

tDSC

tDCS - technika mikropolaryzacji w komórce neuronalnej centralnego układu nerwowego jest stosowana w zaburzeniach nastroju i depresji, nerurorehabilitacji po udarach mózgu, fibromialgii, migrenach, zburzeniach koncentracji, pamięci, uwagi (ADHD i ADD), zaburzeniach pamięci, chorobach neurodegeneracyjnych (chorobie Parkinsona, chorobie Alzheimera), autyzmie i zespole Aspergera, szumach usznych.

Kontakt i rejestracja:

Centrum Medyczne Alergosan
ul. Jabłoniowa 24 B/C
75-679 Koszalin
Rejestracja 11:00 – 18:00
(pon.-piątek)
tel. 94 342 50 91

Dane rejestrowe:

Alergosan sp. z o.o.
ul. Warmińska 5
75-393 Koszalin
KRS: 0000619168
NIP: 6692528096
REGON: 364488212

Copyright © 2020 Alergosan Sp. z o.o. All rights reserved. RODO