lek. Agnieszka Chreptowicz

 

specjalista chorób wewnętrznych, konsultacje gastrologiczne

Doktor Agnieszka Chreptowicz w 2007 roku ukończyła studia na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. W latach 2007-2008 pracowała jako lekarz stażysta w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie przy ul. Banacha 1a. Następnie rozpoczęła pracę w Klinice Gastroenterologii i Onkologii w Centrum Onkologii w Warszawie przy ul. Roentgena 5,  gdzie w 2016 roku uzyskała tytuł specjalisty z zakresu chorób wewnętrznych. W 2017 kontynuując pracę w macierzystej Klinice rozpoczęła specjalizację z gastroenterologii, której zakończenie jest planowane w kwietniu 2020r.

Doktor Chreptowicz ma bogate doświadczenie zawodowe. Od 2008 roku pracuje w referencyjnym ośrodku gastroenterologicznym, gdzie zajmuje stanowisko starszego asystenta i prowadzi pacjentów z problemami gastroenterologicznymi. W codziennej pracy obok opieki nad pacjentami wykonuje badania endoskopowe, w tym uczestniczy jako endoskopista oraz kontroler w Programie Badań Przesiewowych dla Wczesnego wykrywania raka jelita grubego. Ponadto dr Chreptowicz jako współbadacz kwalifikuje i prowadzi pacjentów w programach lekowych chorób zapalnych jelit [Unifi: badanie w fazie 3, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, w grupach równoległych, wieloośrodkowy protokół do oceny bezpieczeństwa i skuteczności leczenia indukcyjnego i podtrzymującego Ustekinumabem u pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego – od 2016 r; Roche: badanie III fazy oceniające etrolizumab u pacjentów z chorobą zapalną jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego oraz choroba Crohna) wg protoków BERGAMOT i HICKORY – 2019, Abbvie: wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, indukowane kontrolowane placebo badanie indukcyjne w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa risankizumabu u pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, u których wcześniejsze leczenie biologiczne nie powiodło się – 2020].

Od 2008 roku dr Chreptowicz pracowała także jako lekarz chorób wewnętrznych pełniąc funkcję: wieloletniego starszego lekarza dyżurnego w Dziale Pomocy Doraźnej Centrum Medycznym LUX MED w Warszawie w latach 2009-2019 oraz w Nocnej Pomocy Lekarskiej w FALCK oraz NZOZ MAL MED w Piasecznie w latach 2010-2015; lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w Przychodni w Raszynie SPZOZ Warszawa Ochota w latach 2008 – 2012 oraz w NZOZ MAL MED w Julianowie w latach 2010-2011; wykonując wizyty domowe w ramach Wyjazdowej Pomocy Doraźnej LUX MED w latach 2012-2020, gdzie pracuje nadal.

Z uwagi na edukacyjny charakter macierzystej kliniki uczestniczy także w działalności naukowej będąc autorem i współautorem prac oraz wykładowcą na ogólnopolskich konferencjach. Aktualnie jako współbadacz w międzynarodowym badaniu: „Wartość predykcyjna skali endoskopowej DICA (ang. Diverticular Inflammation and Complication Assessment) – wieloośrodkowe prospektywne badanie nieinterwencyjne” na podstawie zebranych danych z Polski otworzyła przewód doktorski i kończy pisać pracę doktorską – planowana obrona doktoratu w 2020 roku.

    • Publikacje w wydawnictwach ciągłych:

Chreptowicz: Rośnie liczba osób z rozpoznaniem mikroskopowego zapalenia jelit – co nowego w leczeniu? Gastroenterologia Kliniczna. Postępy i standardy. 2016; 8(3):107-112.

    • Publikacje ze zjazdów krajowych i zagranicznych

Bauer, A. Habior, Joanna Musialik, A. Kwiatkowska (Chreptowicz): Level of autoantibodies against RO-52 and centromere in sera of patients with primary biliary cirrhosis. 7th International Congress on Autoimmunity, , Słowenia, Ljubljana, 5-9 May 2010 ze zjazdów krajowych.

Kwiatkowska (Chreptowicz), Andrzej Habior, A. Bauer, E. Kraszewska, J. Musialik, W. Zych: Autoprzeciwciała przeciwjądrowe u chorych z cholestatycznymi chorobami wątroby – czy mają związek ze współistnieniem innych chorób autoimmunologicznych? XIV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, Polska, Szczecin, 11-13 czerwca 2010
2010; 17; supl.1.

Kwiatkowska (Chreptowicz), A. Habior: Opóźnienie procesu diagnostycznego choroby Wilsona w Polsce. XIV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, Polska, Szczecin, 11-13 czerwca 2010, 2010; 17; supl.1.

Michalski, Poniatowska, Jońska-Gmyrek, Nietupski, Cencelewicz, Mróz, Gerke, Chreptowicz, Tomasz Demkow, Wiechno: Nowotwory wydzielające hCG – pułapki diagnostyczne; XXII Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, 2019

    • Wykładowca

Przypadek kliniczny: Młody mężczyzna z narastającą hepatopatią, stosujący diety eliminacyjne. 13 Andrzejki Gastroenterologiczne „Problemy kliniczne w codziennej praktyce gastrologicznej”, 28 listopada 2015, Warszawa
Przypadek kliniczny: 65 – letni pacjent z szybko narastającą cholestazą. 13 Andrzejki Gastroenterologiczne „Problemy kliniczne w codziennej praktyce gastrologicznej”, 26 listopada 2016, Warszawa

Podnosząc swoje kwalifikacje dr Chreptowicz uczestniczyła w wielu szkoleniach i konferencjach: 12 Warszawskie Spotkania Gastroenterologiczne, 14-15 czerwca 2009, Warszawa; – 6 th European Postgraduate School in Gastroenterology, 16-17 kwietnia 2010, Praga, Czechy, EAGE; XIV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, 11-13 czerwca 2010, Szczecin; 18 th United European Gastroenterology Week, 23-27 października 2010, Barcelona, Hiszpania; 8 Andrzejki Gastroenterologiczne „Problemy kliniczne w codziennej praktyce gastrologicznej”, 27 listopada 2010, Warszawa; 10 Andrzejki Gastroenterologiczne „Problemy kliniczne w codziennej praktyce gastrologicznej”, 1gudnia 2012, Warszawa; 13 Andrzejki Gastroenterologiczne „Problemy kliniczne w codziennej praktyce gastrologicznej”, 28 listopada 2015, Warszawa; 19 Warszawskie Spotkania Gastroenterologiczne, 18-19 czerwca 2016, Warszawa; 14 Andrzejki Gastroenterologiczne „Problemy kliniczne w codziennej praktyce gastrologicznej”, 26 listopada 2016, Warszawa; 15 Andrzejki Gastroenterologiczne „Problemy kliniczne w codziennej praktyce gastrologicznej”, 25 listopada 2017, Warszawa; Investigator Meeting, Berlin, Germany 2015; School Of Modern Teaching – kurs języka angielskiego (1998 – 2000) zakończony egzaminem Certificate in Advanced English (2000).

Alergologia

Testy skórne punktowe są najbardziej użytecznym i rekomendowanym narzędziem diagnostycznym w alergologii). Testy mogą być wykonywane od wczesnego dzieciństwa (bez dolnego limitu wieku) do późnej starości. Na 7 dni przed wykonaniem testów należy odstawić leki przeciwhistaminowe.

Badanie poziomów alergenowo swoistych IgE w surowicy wykonujemy w celu znalezienia przyczyny alergii. Do wykonania badania wystarczy pobranie bardzo małej ilość krwi – 200 μl (0,2 ml), z żyły lub z palca. Badanie można wykonywać w każdym wieku, w tym u małych dzieci (również u niemowląt), u pacjentów zażywających leki przeciwhistaminowe oraz u kobiet ciężarnych.

Diagnostyka molekularna pozwala z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć sukces immunoterapii swoistej (odczulania). Umożliwia również identyfikację komponent alergenowych odpowiedzialnych za ciężkie reakcje alergiczne, za przetrwałe reakcje alergiczne oraz za reakcje krzyżowe z molekułami należącymi do tych samych rodzin, ale występujących w innych, nawet niespokrewnionych gatunkowo, pokarmach.

Naskórkowe testy płatkowe służą do diagnostyki alergicznego wyprysku kontaktowego. Wykonujemy testy płatkowe z 30 alergenami wchodzącymi w skład Polskiej Serii Podstawowej oraz z 11 metalami wchodzącymi w skład implantów. Testy płatkowe wykonuje się na skórze pleców, a ich odczytu dokonuje się po 48 i 72 godzinach.

W przypadku podejrzenia reakcji alergicznej na środki znieczulenia miejscowego wykonuje się testy punktowe, testy śródskórne ze wzrastającymi stężeniami leku oraz próbę prowokacyjną. Testy skórne mogą być wykonywane tylko z preparatami nie zawierającymi w swoim składzie adrenaliny.

Odczulanie (Immunoterapia swoista) jest jedyną przyczynową metodą leczenia alergii. Polega na podawaniu wrastających stopniowo dawek wyciągu alergenowego (np. z pyłków roślin, roztoczy kurzu domowego) uczulonemu pacjentowi w celu złagodzenia objawów wywołanych przez ekspozycję na dany alergen.

Nasi Specjaliści

Zbigniew Sankowski
dr n. med. Zbigniew Sankowski
alergologia
Maria Jolanta Stanosz-Sankowska
lek. med. Maria Jolanta Stanosz-Sankowska
neurologia, epileptologia
Małgorzata Kowalska
lek. med. Małgorzata Kowalska
reumatologia
Wiesława Krzysztofik-Bogacka
lek. med. Wiesława Krzysztofik-Bogacka
rehabilitacja
Sebastian Wiśniewski
lek. med. Sebastian Wiśniewski
neurologia
Beata Wasilewska
lek. med. Beata Wasilewska
neurologia dziecięca
Lidia Krysztoforska
lek. med. Lidia Krysztoforska
dermatologia
Agnieszka Chreptowicz
lek. med. Agnieszka Chreptowicz
gastrologia
Agata Markowska
Agata Markowska
neurologopeda, trener biofeedback’u oraz tDCS
Agata_Szoldra-Seiler
lek. med. Agata Szołdra-Seiler
laryngologia
Sławomir Janik
dr n. med. Sławomir Janik
neurochirurgia i neurotraumatologia

Pracownia EEG

W Pracowni EEG Centrum Medycznego Alergosan wykonujemy badania EEG u dzieci i u dorosłych w czuwaniu i we śnie. Badania EEG są oceniane przez doświadczonych neurologów posiadających licencje elektroencefalografii i neurofizjologii klinicznej Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.

Neurologopedia

Diagnoza i terapia: afazji i dyzartrii (zaburzeń mowy po uszkodzeniach mózgu), rozwojowych zaburzeń mowy (alalii, ORM), zaburzeń komunikacji w chorobach neurodegeneracyjnych (chorobie Parkinsona, Alzheimera, SLA, SM), dysfagii (zaburzeń połykania).

Biofeedback

Terapia stosowana jest z powodzeniem przy zaburzeniach uwagi, koncentracji, nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD i ADD), problemach szkolnych (dysleksji, dysgrafii), tikach, przewlekłych bólach głowy, migrenach, zaburzeniach snu, stanach lękowych, tremie, depresji, napięciu wewnętrznym i obniżonej samoocenie.

tDSC

tDCS - technika mikropolaryzacji w komórce neuronalnej centralnego układu nerwowego jest stosowana w zaburzeniach nastroju i depresji, nerurorehabilitacji po udarach mózgu, fibromialgii, migrenach, zburzeniach koncentracji, pamięci, uwagi (ADHD i ADD), zaburzeniach pamięci, chorobach neurodegeneracyjnych (chorobie Parkinsona, chorobie Alzheimera), autyzmie i zespole Aspergera, szumach usznych.

Kontakt i rejestracja:

Centrum Medyczne Alergosan
ul. Jabłoniowa 24 B/C
75-679 Koszalin
Rejestracja 10.30 – 19.00
(pon.-piątek)
tel. 94 342 50 91

Dane rejestrowe:

Alergosan sp. z o.o.
ul. Warmińska 5
75-393 Koszalin
KRS: 0000619168
NIP: 6692528096
REGON: 364488212

Copyright © 2020 Alergosan Sp. z o.o. All rights reserved. RODO